Skip to main content

Recerca

Sexennis recerca 2020

Convocats els sexennis de recerca CNEAI 2020

08.01.2021
Share
Recerca

El Rectorat de la UVic-UCC ha publicat la convocatòria 2020 d’avaluació de l’activitat investigadora del professorat contractat permanent per part de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) d’ANECA. El propòsit d'aquesta convocatòria és reconèixer els mèrits de l'activitat investigadora desenvolupada pel professorat doctor amb vinculació permanent de la UVic-UCC que hagi finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2020 i incentivar-ne l'exercici i la qualitat.

Podran sol·licitar l’avaluació de l’activitat investigadora aquelles persones que tinguin el títol de doctor o doctora i que estiguin contractades i en actiu a la UVic-UCC amb dedicació a temps complet o parcial equivalent, com a mínim, al 50% del temps complet.

Per portar a terme la sol·licitud, és imprescindible informar la Universitat de la voluntat de presentar-s’hi, portant a l’Àrea de Qualitat una còpia impresa de la sol·licitud perquè sigui entrada al registre de la UVic-UCC.

Clica al link per conèixer els detalls concrets de la convocatòria.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns