Institucional
Institucional
Executiva del Patronat de la FUBalmes

Creen la Comissió Estratègica de la UVic-UCC, un ens de reflexió sobre el futur a mitjà i llarg termini de la institució

14.10.2021
Share

La comissió executiva del Patronat de la Fundació Universitària Balmes ha aprovat, aquest dijous, la creació de la Comissió Estratègica de la UVic-UCC, un òrgan de reflexió sobre l’orientació i funcionament a mitjà i llarg termini de la institució.

Entre d’altres temes a la Comissió s’hi efectuaran propostes de nous ensenyaments, àmbits de recerca i càtedres, així com la modificació dels ja establerts per determinar unes línies i orientacions bàsiques i adaptar-los a una realitat en continua evolució i canvi. Les conclusions de la comissió també tindran utilitat en els processos de renovació i selecció de càrrecs acadèmics, ja que han de permetre l’adequació dels seus perfils a les línies que s’acordin.

La presidència de la comissió serà compartida entre la presidenta del Patronat, Anna Erra, i el rector, Josep Eladi Baños, i també en formaran part el director general de la FUBalmes, Joan Turró, i la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Àngels Piñana. A més, es designaran fins a 8 persones membres dels patronats de la FUBalmes i de les entitats federades, o persones vinculades a la fundació, a la UVic-UCC o al món universitari, que puguin tenir una visió estratègica i de l’evolució futura de la Universitat i de la seva vinculació amb la societat. D’aquests membres, 4 els designarà la presidenta i 4 el rector.

Les conclusions de la comissió estratègica es traslladaran per al seu coneixement i, si s’escau, aprovació, al Patronat de la FUBalmes, al Consell de Govern de la Universitat i a les entitats federades, quan les afectin.

 

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns