Recerca
Recerca
Projecte de recerca sobre bioestimulants per a l'agriculatura

Dos projectes de recerca de la UVic-UCC reben finançament del programa estatal I+D

16.09.2021
Share

La UVic-UCC ha rebut aquest mes de setembre l’aprovació de dos projectes de recerca I+D, finançats pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Un d’ells és el projecte “Procesamiento avanzado de señales para la prognosis de fallos en aerogeneradores”, que té com a investigadors principals Pere Martí i Jordi Solé-Casals, professors de la Facultat de Ciències i Tecnologia. L’altra recerca porta per títol “Residuos agroalimentarios para producir bioestimulantes sostenibles para la agricultura (AGRI-PROSUME)” i està liderat per Sergio Ponsá, director del Centre Tecnològic BETA.

Martí i Solé-Casals expliquen que l’objectiu general del seu projecte és “la investigació, el desenvolupament i l’aplicació d’algorismes avançats de processament de senyals i aprenentatge automàtic (ML) per a la predicció de fallades en els aerogeneradors”. Segons ells, “el desenvolupament d’eines per a una gestió intel·ligent dels parcs eòlics és de gran importància, però és una tasca difícil a causa de les característiques intrínseques de les dades obtingudes dels sistemes SCADA”.

Aquest projecte  s’estructura al voltant de tres grans eixos. Un d’ells és la millora del preprocessament de les bases de dades SCADA i l’etiquetatge de les dades utilitzades per entrenar els models. Un altre eix del projecte és el desenvolupament de models de normalitat a partir de regressors i amb models de classificació mitjançant tècniques de Deep Learning (DL). Finalment, l’altre punt d’atenció del projecte és l’ús de mètodes tensorials. D’una banda, per aprofundir en el coneixement de les dades dels aerogeneradors SCADA. D’altra banda, “per generar dades sintètiques que permetin compensar el desequilibri de dades entre classes i millorar substancialment els resultats dels classificadors”, expliquen Martí i Solé-Casals. Aquest projecte es porta a terme en col·laboració amb l’empresa Smartive, especialitzada en la gestió de parcs eòlics.

La gestió dels residus agroalimentaris

El projecte AGRI-PROSUME tracta la producció de tres tipus de bioestimulants d’interès agrícola mitjançant la valorització de residus. Aquesta recerca busca obtenir hidrolitzats de proteïna, biomassa de rizobactèries promotores del creixement vegetal i polisacàrids extracel·lulars d’origen bacterià, partint de residus orgànics i subproductes de la indústria agroalimentària com a matèria primera de baix cost. AGRI-PROSUME “proposa l’ús de la tecnologia en estat sòlid (hidròlisi enzimàtica i fermentació) com a alternativa potencial per produir aquests bioestimulants econòmicament i sosteniblement”, explica Ponsá.

L’acrònim del projecte reflecteix el seu propòsit: promoure una alternativa a l’hora de proveir (PROVIDE) productes demandants al sector agrícola i, alhora, consumir (CONSUME) els productes que tenen origen al mateix sector. AGRI-PROSUME proporcionarà una nova perspectiva en la producció i/o obtenció de bioestimulants en superar algunes de les dificultats que apareixen als professos convencionals. Al mateix temps, oferirà sistemes de baix cost, amb un consum d’aigua i d’energia limitats capaços de convertir residus en bioestimulants comercials.

Ambdós projectes R+D, la convocatòria més important en l'àmbit de la recerca de l'Estat espanyol, han estat finançats per la Agencia Estatal de Investigación.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns