Skip to main content

Recerca

Accions de recuperació al pantà de Garet
Accions de recuperació al pantà de Garet
Accions de recuperació al pantà de Garet

El CERM farà actuacions de manteniment i restauració del torrent i pantà de Garet a Lluçà

Share
Recerca

El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) de la UVic-UCC ha rebut un ajut de 34.216,91 € del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per tal d’executar el condicionament i manteniment de les actuacions de restauració i millora del torrent i pantà de Garet a Lluçà (el Lluçanès).

Tot i la millora que es va fer amb les actuacions que s’hi van realitzar l’any 2008 per part del CERM, els darrers anys l’espai del torrent i pantà de Garet ha patit una certa degradació ambiental a causa del mal estat dels tancats de les vores del pantà i del torrent, que ha causat problemes d’eutrofització de l’aigua del pantà i ha augmentat la presència dels nutrients, fet que ha provocat que l’aigua esdevingués més verda per l’arribada excessiva d’adobs. Amb aquest projecte es podrà refer bona part de les actuacions de protecció del torrent i el pantà, sobretot per evitar-hi l’entrada de bestiar, fer que l’aigua del pantà sigui menys eutròfica i recuperar-hi una bona qualitat ecològica. 

Concretament, es milloraran els tancats de la vora del torrent i el pantà per evitar-ne el trepig per part del bestiar de la finca; es plantaran arbres i arbustos de ribera autòctons per millorar la vegetació de la zona de ribera, força malmesa pel trepig i el pas del bestiar de la finca; es col·locaran abeuradors a l’exterior de la zona restaurada, i s’instal·larà un panell de protecció que permeti la observació de fauna del pantà. 

Des de l’any 2007, el CERM té un acord de custòdia del territori amb el propietari de la finca, que el 2012 es va elevar a acord d’alta seguretat jurídica per al conjunt de la finca de la Font de Lluçà, que suposa un “dret real amb finalitats per a la conservació”, per a un termini de 30 anys. Gràcies al primer acord de custòdia, l’any 2008 s’hi van desenvolupar actuacions de restauració ecològica i seguiments, com la reconstitució de la morfologia del torrent aigua amunt i avall del pantà, la col·locació d’abeuradors per bestiar fora de les riberes del torrent i del pantà, la revegetació de les riberes del torrent i el pantà, entre d’altres. Arran d’aquestes actuacions, els alumnes de 3r curs del grau de Biologia de la UVic-UCC hi duen a terme l’assignatura Pràctiques Integrades, on avaluen i fan el seguiment de l’estat ecològic del torrent i el pantà, i altres components de la finca de la Font. Es pot dir que l’espai natural del torrent i el pantà de Garet constitueix una aula a cel obert que els estudiants fan servir per a les pràctiques de seguiment, control i gestió d’un espai natural.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns