Skip to main content

Recerca

Arrenjament de la zona del pantà i el torrent de Garet
S'ha creat un espai per observar espècies animals
Restauració de la vegetació al pantà de Garet

El CERM finalitza les actuacions de manteniment de la restauració del torrent i del pantà de Garet, a Lluçà

22.09.2022
Share
Recerca

En virtut de l'ajut que el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) va rebre del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per executar actuacions de restauració i millora del torrent i pantà de Garet a Lluçà (el Lluçanès), s’ha tornat a condicionar l’espai i se n'ha millorat la protecció. Concretament, s’hi han refet els tancats, s’hi han plantat arbres i arbustos de ribera autòctons per millorar la vegetació de la zona de ribera, força malmesa pel trepig i el pas del bestiar de la finca, s'hi han col·locat abeuradors a l’exterior de la zona restaurada i s'hi ha instal·lat un panell de protecció que permet, al mateix temps, observar la fauna del pantà. Les actuacions han anat encaminades, sobretot, a evitar-hi l’entrada de bestiar i fer que el pantà recuperi una bona qualitat ecològica. 

Aquesta zona havia patit una certa degradació ambiental des que es va executar l’any 2008 el primer projecte de restauració ecològica de tot l’entorn. D’un temps ençà, els tancats de les vores del pantà i del torrent estaven en mal estat i causaven problemes d’eutrofització de l’aigua del pantà, que ha tornat a esdevenir més verda per l’arribada excessiva d’adobs.

En aquest espai hi ha un acord de custòdia del territori entre el CERM i el propietari de la finca des de l’any 2007. El 2008 es va portar a terme el projecte de restauració i es va fer una plantada d’arbres amb la participació d’un miler de voluntaris, a través de la campanya “35 boscos. Plantem el futur!”. El 2012 es va elevar a acord d’alta seguretat jurídica per al conjunt de la finca de la Font de Lluçà, que suposa un “dret real amb finalitats per a la conservació”, per a un termini de 30 anys. Arran d’aquest acord, els alumnes de 3r curs del grau de Biologia de la UVic-UCC hi duen a terme l’assignatura Pràctiques Integrades, on avaluen l’estat ecològic del torrent i el pantà, i altres components ambientals de la finca de la Font. Es pot dir que la finca de la Font és una aula a cel obert que els estudiants  de la Universitat fan servir activament.
 

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns