Skip to main content

Recerca

El CT BETA identificarà eines per reduir el risc d’inundacions sobtades derivades del canvi climàtic

16.09.2020
Share
Recerca

Les inundacions sobtades es produeixen com a conseqüència de pluges de molta intensitat i de curta durada, que apareixen de forma ràpida i localitzada i són de difícil previsió. Aquestes riuades afecten sobretot conques petites i amb fort pendent, característiques que coincideixen amb el 70% de les xarxes fluvials catalanes i el 100% de les balears. Es tracta, a més, de fenòmens molt destructius que s’han fet cada vegada més habituals al llarg de les últimes dècades com a conseqüència del canvi climàtic. Ara el Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC ha posat en marxa una xarxa de treball que identificarà les eines més adequades i precises per reduir el risc associat a aquestes inundacions sobtades. El projecte es duu a terme amb el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) a través de la subvenció atorgada en el marc de la seva primera Convocatòria Aigua.

La iniciativa liderada pel CT BETA, Solucions sostenibles per a la gestió del risc d’inundació en conques fluvials sensibles als efectes del canvi climàtic, té com a objectiu principal identificar solucions sostenibles integrades que millorin la capacitat de resposta de les administracions públiques i dels ciutadans a les inundacions sobtades. Aquestes solucions integrades plantegen per una banda la posada en marxa de actuacions d’educació i de sensibilització entre la ciutadania, i per una altra el desenvolupament d’eines de previsió fiables: “els projectes de gestió integrada del risc d’inundació sobtada que es demanaran gracies a aquesta ajuda es basaran en tres eixos principals: la previsió, la prevenció i l’actuació”, explica Lorenzo Proia que, juntament amb Meritxell Abril, ambdós investigadors del CT BETA, coordina la iniciativa. En paral·lel, promouran l’ús de solucions basades en la natura com a eines alternatives a la construcció d’infraestructures grises (com ara dics) “per tal de mitigar l’impacte de les inundacions sobtades i alhora millorar l’estat ecològic i la percepció social de les conques petites mediterrànies”.

Set socis de Catalunya, Illes Balears i Occitània

La xarxa de treball multidisciplinar compta amb un total de set socis de Catalunya, les Illes Balears i la regió francesa d’Occitània, entre les quals hi ha empreses especialitzades en models de predicció hidrometeorològica, enginyeria i planificació fluvial, administracions públiques, associacions de conservació de la natura i diferents grups de recerca en diferents camps (recursos hídrics i canvi global, ecosistemes fluvials, solucions basades en la natura, percepció social i ciència ciutadana). El conjunt de socis beneficiaris i membres del consorci el conformen la Universitat de les Illes Balears; l’Hydrometeorological Innovative Solutions S.L., ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L.U., de Catalunya; i el Laboratoire Écologie Fonctionnelle et Environnement – ECOLAB, l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT) i el Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, de França. També compta amb la participació de l’empresa belga Naturem Solutions i de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears.

Riuades imprevistes, ràpides, localitzades i molt destructives

Per les seves característiques, les conques petites i amb fort pendent tan abundants al nostre territori afavoreixen la ràpida concentració de l'escolament superficial d’aigua provocat per una pluja intensa que cau en una petita franja de temps, donant lloc a la formació de riuades que es propaguen a gran velocitat. “En termes de risc, aquest tipus d’inundacions són especialment perilloses i destructives, ja que es produeixen de manera molt ràpida i localitzada, i són de molt difícil previsió”, explica Proia. Entre alguns dels episodis recents que han suposat pèrdues materials i humanes importants figuren el de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, 9 d’octubre 2018), on es van registrar pluges d’entre 350 i 400 mm a la capçalera que van assolir un cabal màxim de 305 m3s-1 en 35 minuts i que van deixar 13 morts; el de Carcassona (Occitània, 15 d’octubre 2018), on les pluges van deixar uns 250 L m-2 en 12 hores i van causar 10 morts, i la crescuda del riu Francolí (Catalunya, 23 d’octubre 2019) en què es va passar d’un cabal de 1 m3s-1 a 1238 m3s-1 en poques hores i va provocar la mort de quatre persones.

La Convocatòria Aigua s’emmarca en l’estratègia de desenvolupament d’un ecosistema de la innovació, un dels pilars del full de ruta de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. En l’atorgament de l’ajut al projecte liderat pel CT BETA s’ha prioritzat que se centra en el sector de l’aigua, però també s’ha valorat positivament la creació de sinergies amb altres sectors prioritaris per a l’EPM com són el turisme, l’agroalimentació i la salut.

Sobre el Centre Tecnològic BETA

El CT BETA, Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia i Gestió Ambiental i Alimentària, de la UVic-UCC, té com objectiu contribuir a la millora de la competitivitat i al desenvolupament tecnològic de les empreses, mitjançant l’execució de projectes d’R+D+i de caire autonòmic, estatal o europeu, i una transferència de tecnologia innovadora i competitiva, amb criteris de sostenibilitat, en l’àmbit de la indústria alimentària i el medi ambient. Forma part de TECNIO, xarxa que potencia la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l’excel·lència a Catalunya i que identifica els centres tecnològics i grups universitaris experts en investigació i transferència de tecnologia.

La línia d’investigació en Ecologia i Ecotoxicologia Aquàtica Aplicada es proposa establir un enllaç estret entre recerca de base i aplicada en al àmbit dels impactes de les activitats humanes sobre el funcionament dels ecosistemes aquàtics i els serveis que proveeixen. El principals àmbits de actuació actuals son: tecnologies innovadores per al control de la qualitat del aigua en ecosistemes aquàtics continentals (projecte INTCATCH H2020), avaluació d’impactes ecològics (projecte LIFE DEMINE), estudi i avaluació de la aparició de geosmina a la part alta del riu Ter per al desenvolupament de models predictius (conveni amb Aigües de Vic i Aigües d'Osona), participació en una xarxa de recerca europea que investiga els episodis de mal gust i mala olor de l’aigua potable (COST Action WATERTOP), ciència ciutadana en àmbit escolar per l’estudi del rol dels ecosistemes fluvials en el transport de contaminants plàstics cap a mar (projecte Pescadors de Plàstics), i utilització de comunitats aquàtiques microbianes naturals per al tractament de les aigües residuals (projecte INNOQUA H2020).

L’Euroregió Pirineus Mediterrània

L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació política entre la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la regió francesa d’Occitanie. El seu objectiu és crear un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica al nord-oest de la Mediterrània, i contribuir a la construcció d'una Europa unida, solidària i propera als ciutadans.

Els seus reptes són afirmar-se com a territori de projectes a escala europea, defensar amb una mateixa veu projectes essencials per al desenvolupament equilibrat i sostenible, millorar la competitivitat tot situant les persones al cor de l'acció, i convertir-se en un pol d'innovació i creixement mitjançant els vincles teixits entre els centres tecnològics, científics i culturals del territori.

Per al període 2017-2020, l'Euroregió Pirineus Mediterrània compta amb un full de ruta que, entre altres objectius, pretén actuar amb i per a la ciutadania del territori; desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació; contribuir al desenvolupament sostenible del territori i aprofundir en la identitat euroregional.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns