Skip to main content

Recerca

El CT BETA obté tres projectes del Programa Indústria del Coneixement de l’AGAUR cofinançats del FEDER

08.10.2020
Share
Recerca

L’activitat del Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC no s’atura. Durant el confinament per la covid-19 se li van atorgar diversos projectes, entre ells tres que ara comencen, en la convocatòria LLAVOR del Programa Indústria del Coneixement que promou l’AGAUR amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquest finançament està enfocat a impulsar l’arribada al teixit productiu del coneixement generat en l’entorn científic. L’objectiu d’aquest programa és, principalment, crear i consolidar un ecosistema empresarial nou, d’alt valor afegit i intensiu en coneixement que desemboqui en la generació de llocs de treball d’alta qualificació i la millora d’activitats innovadores que ajudin l’economia catalana.

Tres projectes centrats en el medi ambient

Un d’aquets projectes és el VACON, que busca avaluar l’eficiència de la crioconcentració per a la valorització dels residus ramaders. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, es proposa dur a terme el procés de crioconcentració dels purins de porc, per a l’obtenció d’un efluent concentrat amb un alt contingut de nutrients i recuperant, a més, un important volum d’aigua tractada que podria ser reutilitzada segons els paràmetres de qualitat obtinguts. A més, l’efluent concentrat pot ser valoritzat com a fertilitzant reduint així els costos de transport i gestió.

En segon lloc, EPSus proposa l'ús de la fermentació en estat sòlid, una de les tecnologies amb què treballa el CT BETA per a la valorització de residus orgànics com a alternativa potencialment més econòmica i sostenible de produir exopolisacàrids. Els exopolisacàrids són un tipus de substàncies naturals produïdes per microorganismes que, per les seves propietats químiques, solen emprar-se en la indústria alimentària, farmacèutica o, fins i tot, petrolífera. A més, poden ser útils en processos d’eliminació de metalls o servir com a bioestimulants. En aquest projecte es fan servir residus agroindustrials com a matèria primera de baix cost en el marc dels nous models industrials adaptats al concepte d'economia circular: valoritzar residus per obtenir nous productes d'alt valor afegit que incrementin la sostenibilitat de sistema.

Per últim, el tercer projecte busca la valorització del diòxid de carboni (CO2) per produir substàncies precursores de bioplàstics. La producció d’aquest tipus de substàncies a partir de CO2 gràcies a la intermediació de certs microorganismes és una aplicació prometedora, ja que a la llarga obre una nova porta a produir nous plàstics que no tinguin el petroli com a matèria primera. En els darrers anys s’ha estat estudiant la producció de bioplàstics a partir de substrats orgànics, un exemple molt clar és el projecte VALORA del CT BETA, però en poques ocasions s’ha analitzat processos de captura directa del CO2 per a la seva conversió.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns