Skip to main content

Comunitat Universitària

La UVic retorna a la presencialitat

El curs acadèmic comença amb el retorn a la docència presencial

13.09.2021
Share
Comunitat Universitària

El curs acadèmic 2021-2022 arrenca aquest setembre marcat pel retorn a la presencialitat de la docència, tot i que amb una sèrie de mesures de seguretat i restriccions que es mantindran vigents durant tot el curs. Són mesures establertes pel pla sectorial d’universitats aprovat pel Comitè de Direcció del PROCICAT.

En les activitats teòriques es permetrà una presencialitat simultània d’un 70% de l’estudiantat a cada centre (edifici) i es prioritzarà l’ús d’aules amb més capacitat de la necessària, sempre que sigui possible. Aquestes mesures estableixen un marc que permet garantir la docència presencial per a tot l’alumnat i totes les activitats tant teòriques com pràctiques.

Malgrat tot, caldrà mantenir la distància interpersonal de seguretat d’1,5m a tots els espais de la Universitat excepte en aquells on es realitzen activitats docents, serà obligatori l’ús de la mascareta, es promouran les reunions i altres activitats no docents en format telemàtic i es mantindrà l’obligació de rentat de mans a l’entrada i sortida de cada espai.

Entre les mesures que es mantenen vigents també caldrà seguir la senyalització dels recorreguts i del sentit de circulació i ventilar sovint els espais deixant portes i finestres obertes (com a mínim 10 minuts cada hora, durant els descansos i al final de la jornada). També es mantindrà la intensificació de la neteja de tots els espais, els quals estaran equipats amb gel hidroalcohòlic i kits de desinfecció.

Tant treballadors/es com estudiants hauran d’emplenar, a través del campus virtual, una autodeclaració manifestant que no assistiran a la Universitat i als centres de pràctiques en cas de ser positius per covid-19, tenir símptomes o bé ser contacte estret. Des de la Universitat es farà el seguiment dels casos positius i dels contactes estrets, per la qual cosa es demana seguir els passos detallats en aquest enllaç en el cas de trobar-se  en una d’aquestes situacions.

Finalment, la  UVic continuarà promovent el benestar emocional de les persones treballadores, i per això ofereix un servei de suport psicològic així com altres actuacions de promoció de la salut.

Tota la informació actualitzada sobre la covid-19 a la UVic-UCC es pot trobar en aquest enllaç.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns