Skip to main content

Recerca

LGTBI

El GETLIHC elaborarà el Pla Local d'LGTBI de Terrassa des d’una perspectiva interseccional

27.01.2021
Share
Recerca

El Grup d’Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació de la UVic-UCC (GETLIHC) ha rebut l’encàrrec de l’Ajuntament de Terrassa d’elaborar el Pla local d'LGTBI del municipi. L’objectiu d’aquest projecte de transferència de coneixement és fer un diagnòstic de la problemàtica, dissenyar un procés participatiu i elaborar una proposta de pla que doni resposta a les necessitats emergents de la ciutadania des d’una perspectiva interseccional.

El pla centrarà l’atenció en tres àrees considerades prioritàries. En primer lloc tractarà la diversitat sexual i de gènere en la infància i l’adolescència per donar respostes, a nivell municipal, sobre com fer front a la problemàtica dels nens i nenes que no tenen un gènere normatiu. En segon lloc abordarà la diversitat sexual i de gènere des d’una perspectiva cultural, ja que massa sovint les polítiques sobre diversitat sexual són tractades des de la cultura autòctona, amb visió etnocèntrica, sense tenir en compte les altres maneres d’entendre la sexualitat. I en tercer lloc se centrarà a estudiar la coordinació entre els diferents serveis d’atenció a les persones que han estat discriminades o sol·liciten acompanyament.

Un dels reptes del pla serà aportar una perspectiva d’interseccionalitat, de manera que tingui en compte els diversos eixos de desigualtat que poden convergir en una persona (com el gènere, la classe social, l’origen, la sexualitat o la diversitat funcional). Segons l’investigador del projecte Gerard Coll-Planas, “els eixos de desigualtat no es poden treballar per separat, sinó que s’han de tractar d’una manera creuada. Això implica que no podem disseccionar la realitat social en funció dels eixos ja que estan completament interrelacionats”. D’aquesta manera la interseccionalitat ofereix formes d’abordatge de les desigualtats més integrals i complexes.

A més a més, el projecte preveu un procés de participació virtual dirigit a persones expertes, a personal de l’administració i d’associacions implicades en la temàtica i a actors rellevants relacionats amb les tres àrees prioritàries.

A banda del director del CEIG i membre del GETLIHC, Gerard Coll-Planas, l’equip d’investigadors i investigadores que portaran a terme aquest Pla està format per Miquel Missé, sociòleg, expert en temes trans, autor de diversos materials sobre la temàtica; i per Gloria García-Romeral, doctora en sociologia, investigadora del CEIG i membre del grup de recerca GETLIHC, de la UVic-UCC. 

El Pla Local d'LGTBI, que compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona servirà per donar un nou impuls al Pacte per Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa aprovat l’any 2014. Si tot va com està previst, el pla es donarà a conèixer a finals del 2021.

Expertesa en interseccionalitat aplicada

Si bé hi ha molta teoria al voltant de la interseccionalitat, no n’hi ha tanta en la seva aplicació pràctica, sobretot en l’àmbit de política local. L’any 2018 el GETLIHC va impulsar, juntament amb l’Ajuntament de Terrassa i l’associació CEPS Projectes Socials, el projecte europeu “Igualtats connectades”, cofinançat pel programa Justícia, Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea, amb l’objectiu d’explorar com fer aplicable la interseccionalitat en les polítiques públiques locals per a la no discriminació.

Després d’una fase inicial de diagnosi i de detecció dels professionals del consistori interessats a formar-se i aprendre eines per tractar els problemes socials de forma més àmplia i innovadora, hi hagué una segona fase del projecte en què es van organitzar tallers de formació i sessions obertes a la ciutadania que van culminar en una conferència internacional el febrer de 2019.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns