Skip to main content

Comunitat Universitària

Persona interaccionant amb un mòbil

Enquesta per conèixer els estils de vida de la comunitat universitària

20.01.2022
Share
Comunitat Universitària

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) juntament amb les altres universitats que formen part de la Xarxa d’Universitats Saludables i Sostenibles de Catalunya (US.cat) porta a terme un estudi sobre l’estat de salut i els estils de vida de l’alumnat, el personal docent i investigador, i el personal d’administració  i serveis de la comunitat universitària.

Per aquest motiu, dilluns vinent s'enviarà a tota la comunitat universitària  una enquesta per a PAS i PDI i una altra per a l'alumnat sobre aspectes relacionats amb la salut i els estils de vida.  Les dades que es recullin seran d’una gran ajuda per establir estratègies de millora de la salut i l’estil de vida saludable de la comunitat universitària, alhora que permetran de disposar d’uns indicadors que seran clau per determinar l’estat de la salut dels seus membres. La recollida de dades es farà, fins al 15 de febrer, de forma anònima i es tractaran de forma agregada.

La Xarxa US.cat aplega les dotze universitats catalanes públiques i privades (UB, UAB, UPC, UPF, URL, UdL, UdG, URV, UOC, UVic-UCC, UIC i UAO-CEU), i les secretaries de Salut Pública dels departaments de Salut, de Recerca i Universitats, i d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i té com a objectiu principal potenciar la universitat com un entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt. 

Per a qualsevol dubte sobre l’enquesta,  es pot contactar amb la professora Eva Cirera, representant de la UVic-UCC en aquesta xarxa (eva.cirera@uvic.cat).

 

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns