Skip to main content

Recerca

Portada de Micetismos: diagnóstico clínico y de laboratorio

Jaume Miquel March i Amengual, coautor d'una monografia sobre intoxicació per bolets

17.11.2022
Share
Recerca

Jaume Miquel March i Amengual, professor de la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries, ha participat en l'elaboració de la monografia Micetismos: diagnóstico clínico y de laboratorio, coordinada per Salvador Ventura, Benjamín Climent i Pedro Louzao, que versa sobre les intoxicacions per bolets. Es tracta d'un document que s'ha convertit en un manual de consulta de referència internacional per als professionals de ciències de la salut. L'aportació de Jaume Miquel March ha consistit en la coautoria del capítol "Anamnesis en el estudio de los micetismos".

March és coordinador a la UVic del projecte MicoApp, en el context del qual es va desenvolupar l'aplicació mòbil que dona nom a aquest projecte. Es tracta d'una aplicació gratuïta per diagnosticar i tractar intoxicacions per bolets, que està especialment dirigida a professionals de la salut, sobretot els serveis d'urgències i d'atenció primària. En aquest sentit, March considera que "especialment en situacions greus, és bàsic que el diagnòstic de la intoxicació sigui encertat des del primer moment".  L'aplicació té una base de dades on es poden fer consultes a partir de diferents criteris de cerca: per bolets, per símptomes o per possibles proves de laboratori per fer. Cada element s'associa a una fitxa que descriu el bolet tòxic i estableix pautes a seguir, a més de fer possible gestionar casos de pacients concrets. 

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns