Docència
Docència
Wiki de recursos docents de la UVic

La UDUTE crea un repositori de recursos docents de la UVic

28.09.2021
Share

La Unitat de Docència Universitària i Tecnologia Educativa (UDUTE) ha posat a disposició de la comunitat universitària una eina que recull diferents recursos, propis o externs, que poden ajudar el professorat en la seva tasca docent. Tots aquests recursos es troben disponibles al wiki de recursos docents, que és d’accés obert, tot i que alguns dels seus enllaços dirigeixen cap a espais restringits de la UVic i, per tant, només s’hi pot accedir si s’és membre de la comunitat universitària.

Aquest espai es troba en desenvolupament constant, i inclou un índex per accedir als diversos continguts elaborats a tot arreu. Pel que fa als elaborats a la Universitat, s'hi compten el blog UDUTE, els cursos de formació de professorat, les ressenyes de CIFE i UMedia, les aportacions de la Comissió d’Innovació Docent, les pàgines web de la Biblioteca i de l’Àrea TIC, normatives i altres informacions del Campus Virtual, entre d'altres.  D’altra banda també s’hi recullen recursos d’altres centres especialitzats i universitats, d’associacions i comunitats docents nacionals i internacionals;  vídeos, blogs i tutorials de la web, llibres en obert i molts altres.

L’objectiu és convertir aquests recursos docents en una mena de finestra única de referència i punt de partida de totes les consultes metodològiques i tècniques. Val a dir que el wiki també inclou continguts sobre tecnologia educativa d’interès, així com consideracions de metodologia docent.  A més de classificar la informació, el wiki disposa d’un cercador que ajuda a trobar els continguts de més interès. El director de la UDUTE, Richard Samson, afirma que “en el dia a dia hem de gestionar molta informació, generalment poc ordenada i poc ajustada al nostre context i amb una escassa presència del català” i afegeix que “amb el wiki de recursos docents esperem compensar aquestes deficiències i que tothom es posi aquest web entre els seus preferits (bookmarks) del navegador”.

Per qualsevol dubte, suggeriment o proposta de millora, cal posar-se en contacte amb udute@uvic.cat.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns