Skip to main content

Comunitat Universitària

La Unitat de Suport a la Docència creix, diversifica les activitats i canvia de nom

17.09.2020
Share
Comunitat Universitària

Coincidint amb l’inici del nou curs acadèmic, la Unitat de Suport a la Docència de la UVic ha ampliat el seu equip i ha intensificat i diversificat les activitats i accions d’acompanyament al PDI i al PAS de la institució. Aquesta transformació respon a la necessitat de “cercar i aplicar solucions que enriqueixin l'oferta formativa en un context de presencialitat reduïda, i davant la possibilitat d'un nou confinament total”, explica Richard Samson, director de la Unitat.

Per una banda, a l’equip format fins al curs passat pel mateix Samson i Elena Molina, s’hi han incorporat ara Eulàlia Massana i Anna Ballús. “Tot i les dificultats financeres del moment, la UVic ha considerat imprescindible enfortir els processos de millora de la qualitat docent presencial i no presencial mitjançant l'aprofundiment metodològic, formatiu i tecnològic”, comenta Samson, segons el qual “l’objectiu final és superar amb escreix la situació actual i preparar-se per a un futur formatiu encara més àgil, mòbil i atractiu”. L’ampliació de la USD s’afegeix a d’altres accions implantades aquest inici de curs, com ara la creació de noves aules "híbrides", amb concurrència d'estudiants presencials i en línia alhora.

Per una altra banda, i per tal de “remarcar aquest canvi de ritme, i l'aposta estratègica que implica”, la USD canvia de nom i es converteix en la Unitat de Docència Universitària i Tecnologia Educativa (UDUTE). Amb tot, explica el seu director, “la USD com a tal no desapareixerà, sinó que seguirà dins la UDUTE sense canviar la seva vocació, que no és altra que oferir tot el suport necessari perquè el professorat universitari prosperi en aquest exigent procés de creixement”. La nova UDUTE treballarà sota la direcció del vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i de la direcció de la Universitat, i en col·laboració amb el CIFE, l'Àrea TIC, UMèdia, la Biblioteca, l'AISG i la resta de centres i serveis UVic. El canvi de nom té com a objectiu “reflectir la voluntat de fer que la UDUTE, juntament amb el CIFE, sigui un agent actiu d'assessorament a la direcció universitària a l'hora d'establir opcions i prioritats de docència universitària en aquest nou context”.

Formacions, acompanyament i orientació del professorat, entre les prioritats

Entre les prioritats de la nova UDUTE per aquest inici de curs acadèmic, i més enllà de la reorganització de la Unitat arran del creixement de l’equip, figuren dues formacions adreçades al PDI de la UVic: una en la plataforma de videoconferència docent BigBlueButton i una altra sobre el funcionament i l’optimització de les noves aules híbrides. També prioritzaran l’acompanyament i les sessions d’orientació per a professorat de nova incorporació.

Per aquest curs acadèmic, a més, des de la UDUTE tenen previst fer arribar a tots els centres docents la plataforma de portafolis de la UVic-UCC Mahara, per millorar el seguiment acadèmic de les pràctiques i altres activitats transversals. També faran suport metodològic a les activitats de formació contínua, recolliran indicadors d’actuació i qualitat docent de cara als processos d’acreditació de graus i altres cursos, oferiran formació al professorat i treballaran per la millora docent en pedagogia, tecnologia i seguretat d'entorns no presencials.

Fer de l’emergència una oportunitat

La necessitat de reforçar aquesta unitat es va fer evident, segons Richard Samson, arran del confinament viscut a partir del 13 de març i fins a finals del curs passat i que, recorda, “va abocar tota la comunitat universitària a una situació desconeguda, una vivència imprevista i no volguda que s’ha acabat convertint en una oportunitat d’innovació i millora de la nostra qualitat docent”.

Per Samson, “salvar el curs complint amb les tasques acadèmiques i laborals va ser una situació d'exigència absoluta, que ens va imposar l’obligació sobtada de reinventar-nos”. Amb aquest objectiu, de març a juliol la USD va liderar tres sessions Zoom setmanals de formació i consulta docent. En total van ser 37 sessions que van registrar un total de 800 participants, dels quals 200 van ser assistents únics. Només de les 4 facultats del Campus Vic i la de Medicina s’hi van inscriure 174 persones, entre PDI i PAS.

“Vam aprofitar totes les oportunitats tècniques i metodològiques que ens permetien treballar amb certa solvència des de casa per resoldre els diversos reptes que de cop se’ns van plantejar”, recorda Samson. Entre d’altres, explica, el cos docent va multiplicar les classes en línia, va sorgir la necessitat de publicar a les aules recursos didàctics orientats al treball autònom, va caldre preparar els exàmens en línia, i van sorgir múltiples peticions de reunions en línia de coordinació. Amb el suport de l'Àrea TIC, la USD també va posar en marxa un nou sistema de peticions URespon que permet agilitzar i controlar la tasca permanent d'assessorament i suport.

Detalls de contacte:

usd@uvic.cat

https://mon.uvic.cat/usd

Formulari de peticions d'ajuda: http://bitly/usdurespon

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns