Skip to main content

Comunitat Universitària

Circuïts d'entrada i sortida, mesura anticovid

La UVic-UCC actualitza les mesures contra la covid-19 i reparteix noves mascaretes

23.09.2021
Share
Comunitat Universitària

L'inici del curs 2021-2022 segueix marcat per la pandèmia per COVID-19 i, per tant, per les mesures de seguretat que permeten a la UVic-UCC ser una universitat segura. A més de les mesures habituals, com l'obligatorietat de l'ús de la mascareta a totes les instal·lacions de la Universitat, el rentat de mans freqüent, la ventilació dels espais tancats o la distància física interpersonal, també s'ha actualitzat el protocol d'actuació davant la covid-19.

La principal novetat en aquesta actualització afecta la capacitat dels espais: d’acord amb la normativa establerta pel PROCICAT, les activitats teòriques es poden dur a terme amb una presencialitat simultània fins a un màxim del 70% d'estudiants per centre. D’acord amb aquest condicionant, sempre que sigui possible la Universitat sempre prioritzarà l’ús d’aules i espais amb més capacitat de la necessària.

Mascareta reutilitzable UVic-UCC

A partir del pròxim dilluns 27 de setembre, i arran de la continuïtat de l'obligatorietat de dur la mascareta dins les instal·lacions, es tornarà a oferir una mascareta higiènica reutilitzable de la UVic-UCC a la comunitat universitària. Es podrà recollir a les recepcions de l'edifici F de Miramarges, Torre dels Frares, Casa de Convalescència, Can Muntanyola, Roca Umbert i La Farinera.

La UVic-UCC també manté vigents d’altres mesures de seguretat que afecten tant els llocs de treball com de docència. Pel que fa als llocs de treball, es mantenen les mampares divisòries, se segueixen desinfectant les superfícies i es continuen prioritzant les reunions telemàtiques. A més, es manté el control d’accés a les entrades dels edificis, amb el control de l’ús de la mascareta i neteja de mans amb gel hidroalcohòlic, tot i que se suprimeix el control de temperatura.

Per altra banda, tots els membres de la comunitat universitària han de tornar a omplir l’autodeclaració responsable en el marc de la covid-19 del campus virtual, la qual s'ha simplificat respecte al curs passat. Aquesta autodeclaració es troba  a l’apartat Gestió covid-19 > Autodeclaració responsable en el marc de la COVID-19.

COVID-19: positiu, simptomatologia o contacte estret

Per tal de mantenir un registre i control dels casos de covid-19, caldrà seguir omplint el formulari de Comunicació d’un nou cas. Aquest formulari es pot trobar al campus virtual, a gestió covid19 > Comunicació d’un nou cas. Els seguiments es fan des de les secretaries de cada facultat. Per consultar el recorregut d’actuació davant la COVID-19, es disposa tant del diagrama d’actuació en cas de símptomes compatibles amb la covid-19 com el diagrama d’actuació en cas de contacte estret.

Suport psicològic

La pandèmia ha vingut acompanyada de reaccions emocionals i afectacions psicològiques diverses. Per aquest motiu la UVic-UCC continua oferint un servei de suport psicològic a través d’un psicòleg de l’empresa ASPY. Podeu demanar cita a través de l’aplicació de Gestió COVID-19 en el campus virtual.

Trobareu tota la informació relacionada amb les mesures de seguretat a l’apartat d’Informació Covid-19 de la pàgina web U360º Gestió Integral d’Espais i concretament el Protocol d’actuació davant la covid-19 en el curs 2021-22. La Unitat de Benestar i Seguretat Laboral està a disposició de tota la comunitat universitària per resoldre qualsevol consulta o dubte que sorgeixi. Us hi podeu posar en contacte enviant un correu electrònic a prevencio@uvic.cat.

 

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns