Comunitat Universitària
Comunitat Universitària
Seguretat Covid

La UVic-UCC obté el certificat d’Universitat segura en covid-19 

27.01.2021
Share

Després de diversos mesos d’auditoria externa, la UVic-UCC ha obtingut  el certificat de “Protocol Segur en Covid-19". El segell garanteix que la Universitat ha implantat correctament el pla específic d’actuació que inclou les mesures higièniques, sanitàries, organitzatives, de prevenció del risc de seguretat i de salut per a la reducció del risc de contagi. Segons el director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals de la UVic, Arnau Bardolet, “en tot el procés de la pandèmia la seguretat de la comunitat universitària ha estat una prioritat i el segell que hem aconseguit ens diu que ho estem fent bé i posa en valor l’esforç que fan les persones d’aquesta institució per adaptar-se al context covid”.

La finalitat de l’auditoria, feta per l’empresa externa TÜV Rheinland, és garantir que els espais de treball i de docència compleixin amb les mesures sanitàries i de seguretat davant la  covid-19.  “No ha estat un procés fàcil, perquè la UVic és un entorn complex amb molts espais i usuaris diferents, la qual cosa dona més mèrit al certificat obtingut”, afirma Bardolet. Els edificis certificats són els de Miramarges, Torre dels Frares, Masia de la Torre dels Frares, Zona Esportiva, Casa de Convalescència i Can Baumann, tots ells situats al Campus Vic.

Accessos, seguiment de casos i informació centralitzada

L’auditoria destaca diversos punts forts en la gestió de les mesures sanitàries i de seguretat. En primer lloc posa de manifest la bona gestió dels accessos, reduint-ne el nombre i mantenint les sortides d’emergència, i fent control de temperatura i mascareta a totes les recepcions. Un altre punt a destacar és el seguiment dels casos covid, sigui per contracte estret o bé per ser positiu. En aquest cas, des de les secretaries de centre de cada facultat s’ha centralitzat el seguiment de casos i se n’ha fet l’acompanyament procurant que ningú quedés desatès.

També ha estat molt ben valorat el bon ús que s’ha fet dels equips de protecció individual (EPIS) i la gran quantitat de dispensadors de gel hidroalcohòlic repartits a tots els edificis, inclosos aules, laboratoris, despatxos i espais compartits. “L’objectiu d’aquesta mesura era que des d’un bon principi quedessin integrats els bons hàbits higiènics en el dia a dia de la institució”, assegura Arnau Bardolet.

La implantació de la figura de l’Agent Covid i la centralització de la informació, posada a l’abast de tothom a través del portal Covid-19 al Campus Virtual, també han estat clau en l’obtenció del segell. En aquest portal s’hi pot trobar tota la informació disponible i actualitzada, dels de certificats d’autoresponsabilitat i d’acreditació, fins a com reservar espai per dinar, passant per com informar si es contrau la malaltia.

Validesa d’un any, amb revisió als sis mesos

Per tal d’obtenir el certificat, un equip de persones auditores va visitar les instal·lacions de la Universitat amb l’objectiu de verificar-ne les mesures. Un cop superada l’auditoria, la Universitat ha rebut el certificat que tindrà validesa per un any. En un període no superior a sis mesos des de l’emissió del certificat es durà a terme una auditoria de seguiment per confirmar que les mesures de control implantades es mantenen i s’ajusten a l’evolució de la pandèmia.

Per la seva banda, la UVic continuarà implantant les millores que estiguin al seu abast per aconseguir un entorn encara més segur. A curt termini es preveu fer un control més acurat de lliurament d’EPIS, certificant que l’usuari l’ha rebut correctament, i organitzant un curs de formació en covid, que serà obligatori per a totes les persones que treballen a la Universitat. “L’objectiu final de totes aquestes mesures és que la comunitat universitària, dins els marges que indica el Procicat, se senti segura quan està a dins les instal·lacions i que se’n faci corresponsable, de manera que entre tots fem que l’entorn sigui el més segur possible”, conclou Bardolet.

L’èxit de l’auditoria es deu en bona part a la tasca portada a terme per l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, amb Arnau Bardolet al capdavant, i els membres de la Unitat de Benestar i Seguretat Laboral formada per Agustí Rodríguez, Cristina Comerma i Marta Guimerà, que han comptat amb el suport del Comitè de Seguretat i Salut, les secretaries de centre i de la Comissió de seguiment Covid.

 

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns