Skip to main content

Institucional

Entrada a la UVic

La UVic-UCC ocupa el 18è lloc en el Ranking CyD i guanya quatre posicions respecte al curs passat

Share
Institucional

La UVic-UCC ha guanyat quatre posicions en el Rànking CyD de l’any 2022, publicat ahir per la Fundación Conocimiento y Desarrollo. D’aquesta manera passa, a ocupar el 18è lloc en el rànquing general del total de 79 universitats espanyoles que hi participen.

El rànquing s’estructura al voltant de cinc àmbits, en els quals la UVic-UCC ha guanyat dues posicions en Ensenyament i Aprenentatge, sis en Recerca i onze en Transferència de Coneixement, mentre que n’ha perdut tres en Orientació Internacional i sis en el de Contribució al Desenvolupament Regional. En aquesta edició la UVic-UCC compleix 15 indicadors amb un alt rendiment, un més que l’any passat, del total de 37 indicadors institucionals que s’hi avaluen.

La Transferència de Coneixement puja onze posicions

L’àmbit de la Transferència de Coneixement és on enguany la UVic-UCC ha millorat més, ja que ha incrementat onze posicions, i ha passat de la 55a a la 44a. En aquest àmbit, destaca especialment pel que fa a les publicacions amb empreses i els ingressos de formació contínua, i presenta marge de millora en fons privats, patents concedides, ingressos per llicències i publicacions citades en patents.

La Universitat també ha pujat dues posicions respecte a l’any passat en l’àmbit d’Ensenyament i Aprenentatge, en el qual se situa en el 18è lloc. Els indicadors que més destaquen són les taxes de graduació, de graduació normativa i de rendiment, tant de graus com de màsters.

Pel que fa a l’àmbit de la Recerca, la UVic-UCC també ha millorat amb relació a l’edició passada. Ha pujat sis posicions i passa a ocupar el lloc 47è del rànquing general. Com a indicadors d’alt rendiment, destaquen les publicacions en accés obert i els postdoctorats, mentre que mostra com a millorables la captació de fons externs, les publicacions per professor i el nombre mitjà de trams de recerca.

Dos àmbits amb marge de millora

Com a contrapartida, la UVic-UCC ha baixat tres posicions en Orientació Internacional i baixa del lloc 10 al 13. En aquest àmbit, la Universitat mostra un alt rendiment en titulacions en idioma estranger (màster), mobilitat d’estudiants, pràctiques a l’estranger, professorat estranger i publicacions internacionals, mentre que ha de millorar en titulacions de grau en idioma estranger.

En l’últim dels àmbits avaluables, el que fa referència a la Contribució de Desenvolupament Regional, la baixada de sis posicions reflecteix el descens de la captació de fons d’investigació regionals i de les publicacions regionals, que malgrat que es mantinguin com a indicador d’alt rendiment, enguany han vist la producció reduïda.

Sobre el rànquing

El Ranking CyD, que ja arriba a la 9a edició, és una eina que permet mesurar i comparar el rendiment de les universitats pel que fa a ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, internacionalització i contribució al desenvolupament regional. En aquesta edició hi han participat 79 universitats, 3 més que l’any passat, de les quals 48 són públiques (amb el 100% de representativitat) i 31 de privades (que representen el 86% sobre el total).

La UVic-UCC va entrar a formar part del rànquing CyD el 2016 ocupant la 49a posició i en 7 anys ha escalat 31 posicions.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns