Skip to main content

Comunitat Universitària

L’Àrea de Polítiques del Talent es trasllada a l’edifici Miramarges

17.06.2021
Share
Comunitat Universitària

Des d’aquest mes de juny l’Àrea de Polítiques del Talent (APT) de la UVic-UCC traslladarà físicament les seves oficines a l’edifici Miramarges, al mateix espai on ja hi ha ubicada l’Àrea de Gestió Econòmica i de Personal (AGEP). Més en concret, la nova seu d’aquest servei, que fins ara es trobava al segon pis de Casa Convalescència, serà a la planta zero de l’edifici F, amb accés des del vestíbul principal de la Universitat.

La voluntat d’aquest trasllat és doble: per una banda, acostar físicament el servei als membres del PDI i del PAS de la UVic, el major volum dels quals treballa en espais propers a Miramarges, sigui en aquest mateix edifici o al de la Torre dels Frares. Per una altra banda, el canvi d’espai permetrà a l’APT i a l’AGEP, dos serveis que treballen de manera coordinada en molts àmbits, millorar sinergies i dinàmiques de treball. 

L’Àrea de Polítiques del Talent, dirigida per Mireia Triquell, es responsabilitza de totes les funcions pròpies del desenvolupament del talent, incloses la negociació col·lectiva, la promoció, la captació, la motivació i la formació, entre altres, del personal de la UVic-UCC, ja sigui en l'àmbit acadèmic o bé en el de l'administració i serveis. L'àrea dona suport als òrgans de govern de la Universitat en matèria de personal, vetlla pel compliment de la legalitat vigent en tots els procediments en què té competència i s’encarrega de l’anàlisi i la millora de processos.

L’Àrea de Gestió Econòmica i de Personal, que dirigeix Anna Higueras, té com a objectiu principal vetllar per l'eficiència econòmica de la UVic-UCC, desenvolupant la gestió econòmica i pressupostària de la Universitat. Elabora, impulsa i gestiona el pressupost i duu a terme tots els processos relacionats amb aquesta activitat. També s'encarrega de comptabilitzar part de les operacions de transcendència econòmica, gestió del personal (nòmines i contractació) i de la gestió centralitzada de la tresoreria, i forma part de les comissions de negociació. 

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns