Comunitat Universitària
Comunitat Universitària
Papereres de la campanya "Residus zero"

L’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals inicia la prova pilot de la campanya Residu Zero als despatxos i departaments

20.05.2021
Share

Coincidint amb el Dia Mundial del Reciclatge, celebrat el 17 de maig passat, i en el marc del projecte Ecocampus, l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals ha engegat la campanya "Residu Zero als despatxos i departaments". Aquesta iniciativa té com a objectiu principal la disminució de la generació de residus municipals, amb una primera acció basada en la implantació de la recollida selectiva als diferents despatxos i oficines. Altres objectius d’aquest projecte són la conscienciació de la necessitat de la separació de residus, de tendir al residu zero i a una millora del benestar.

Per tal de fer una primera avaluació del projecte es fa una prova pilot de punts de recollida selectiva. Cada un tindrà una paperera per a la fracció resta, una altra per al multiproducte i una altra per a l’orgànica. Cada paperera està correctament senyalitzada i es coordina amb la campanya Tu tries de l’Ajuntament de Vic. Per tant, es retiren les papereres individuals per crear aquests punts de foment de la separació dels residus i per uns espais més confortables. A la prova pilot hi participen: l’Àrea de Gestió Acadèmica, l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, l’Àrea de Màrqueting, l’Àrea de Relacions Internacionals, el Centre Internacional de Formació Contínua, el Rectorat i el Servei de Carreres Professionals. Passada una primera fase d’avaluació, es faran les millores pertinents i s'ampliarà la recollida selectiva a la resta de despatxos i departaments.

Al web U360º Gestió Integral d’Espais hi ha més informació sobre aquesta campanya i exemples dels residus més comuns que es generen a les oficines i despatxos i a quina fracció van, bones pràctiques per a la seva reducció i algunes preguntes relacionades amb el projecte.

 

 

 

 

 

 

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns