Skip to main content

Recerca

Jornada Life Invasaqua i Life Alnus
Marc Ordeix, durant la seva ponència
Jornada de camp
Pesca elèctrica durantla jornada de camp

Les jornades Life Invasaqua i Life Alnus revisen l’estat de les riberes i de les espècies invasores en entorns fluvials

Share
Recerca

La conservació de les riberes dels rius i l’impacte de les espècies invasores són els dos temes tractats durant la Jornada Life Invasaqua i Life Alnus, que va tenir lloc a l’Institut d’Estudis Catalans el dia 1 de juny, i que té continuïtat avui, dia 2, amb una jornada de camp. Marc Ordeix, coordinador del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) de la UVic-UCC i codirector de la Càtedra interuniversitària de l’Aigua, Natura i Benestar de la UVic-UCC/UdG; Jordi Camprodon, professor de la UVic-UCC i investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), i Núria Sellarès, investigadora del  CERM, han participat en aquesta jornada.  

El primer dia es van posar sobre la taula aquells elements treballats en els projectes Life Invasaqua, coordinat des de la Universitat de Múrcia, i Life Alnus, coordinat pel CTFC i amb la participació del CERM. Life Alnus se centra en la restauració fluvial dels boscos de ribera, una de les accions més importants emmarcades dins el projecte, que és la duta a terme al riu Ter i que millora l’estat ecològic de les illes fluvials entre Torelló i les Masies de Voltregà. Més endavant, se’n duran a terme al llarg de tota la conca del Ter, i als rius Besós i Alt Segre, per recuperar la vegetació de ribera i la dinàmica fluvial. Life Invasaqua treballa una problemàtica a escala mundial: les espècies invasores de flora i de fauna als rius, que ocupen l’àmbit i són molt difícils d’erradicar a causa de la seva capacitat de propagació. Per aquest motiu s’està treballant en una xarxa de voluntariat per aconseguir una detecció precoç i facilitar-ne l’eliminació en un estadi primerenc. 

Ambdós són projectes europeus dedicats a la conservació de la biodiversitat en els rius i en les riberes dels rius a partir de la investigació sobre espècies invasores i sobre la conservació d’ecosistemes respectivament. Durant les ponències, es va parlar de les accions i elements treballats dins d’aquests dos projectes LIFE. La jornada es va tancar amb una taula rodona on van participar Samuel Reyes, director de l’Agència Catalana de l’Aigua; Marc Vilahür, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La taula va ser moderada per Sandra Carrera, directora de la Xarxa de Conservació de la Natura. En aquest espai els participants van poder explicar les polítiques que estaven adoptant de cara a la recuperació del bon estat ecològic dels ecosistemes de riu. Actualment, l’estat de salut de les aigües és positiu, però com a contrapunt les riberes dels rius es troben molt degradades “és una assignatura pendent que tenim com a societat, i també com a administració” indica Jordi Camprodon.  

Avui s’ha dut a terme una jornada de camp on els participants han pogut conèixer les actuacions que el projecte LIFE ALNUS ha estat realitzant a la RIERA DE CÀNOVES i s’ha visitat Can Cabanyes, on mitjançant la pesca elèctrica els assistents han pogut observar les espècies invasores al Congost.  

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns