Docència
Docència
Equip de l'Escola de Doctorat de la UVic-UCC

L’Escola de Doctorat compleix 10 anys amb 311 tesis inscrites aquest curs i 136 tesis defensades en una dècada

15.04.2021
Share

La doctoranda Cristina Mallol va defensar la seva tesi doctoral “Learning English through Translation: the Affectivity and Diversity Approach”, dirigida per Maria González, el curs 2006-2007. La seva va ser la primera tesi que es llegia a l'aleshores Universitat de Vic. No va ser fins a l’any 2011, però, coincidint amb l’aprovació del decret 99/2011 de creació d’escoles de doctorat, que va néixer l’Escola de Doctorat de l’actual UVic-UCC. Aquest 11 d’abril s’ha celebrat el desè aniversari de la seva creació.

En aquests 10 anys d’existència, a l’Escola de Doctorat s’han defensat 136 tesis (154 en total si es compten les tesis defensades abans de la creació de l’Escola de Doctorat), un 85% de les quals han estat qualificades amb Excel·lent Cum Laude. Actualment l'Escola gestiona, coordina i supervisa nou programes de doctorat i el curs que ve (2021-2022) posarà en marxa el desè, en Ciències de l’Esport i del Moviment Humà. Fins ara s’han concedit un total de 35 projectes de doctorat industrial, els quals desenvolupen la recerca estratègica dins d’una empresa.

Els programes propis de l’Escola de Doctorat de la UVic-UCC són: Ciències Experimentals i Tecnologies / Experimental Sciences and Technology; Traducció, Gènere i Estudis Culturals; Medicina i Ciències Biomèdiques; Disseny i Comunicació; i Esport i Ciències del Moviment (s’oferirà a partir del curs 2021-2022). Pel que fa als programes interuniversitaris coordinats per la UVic-UCC hi ha: Innovació i Intervenció Educatives, i Cures Integrals i Serveis de Salut. Finalment, quant als programes interuniversitaris coordinats per altres universitats cal citar: Dret, Economia i Empresa; Estudis de Gènere: Cultura, Societat i Polítiques, i Bioinformàtica.

En aquesta dècada, el nombre de tesis inscrites no ha parat de créixer progressivament any rere any, passant de les 38 que hi havia el curs 2010-2011 a les 311 d’aquest curs 2020-2021. Aquest curs el major nombre de tesis inscrites s’ha concentrat al programa Cures Integrals i Serveis de Salut (77), les d’Innovació i Intervenció Educatives (57), les de Ciències Experimentals i Tecnologia (44), i les de Medicina i Ciències Biomèdiques (40), i se n’han defensat 19.

Assegurar la qualitat acadèmica i garantir la formació

L’Escola de Doctorat de la UVic-UCC vetlla per la qualitat dels estudis oficials de doctorat i les seves principals línies d’actuació són les següents: assegurar la qualitat acadèmica dels estudis de doctorat d’aquesta Universitat, executar la programació i planificació docent dels estudis, captar doctorands —nacionals i internacionals— perquè s’incorporin als programes de doctorat i als grups de recerca de la UVic-UCC, oferir un programa formatiu de recerca i de carrera professional consistent, donar visibilitat a l’activitat de l’Escola de Doctorat i als resultats que deriven de les tesis doctorals i fomentar la internacionalització dels estudis de doctorat.

L’Escola de Doctorat de la UVic-UCC i els programes de doctorat ofereixen formació durant tot l’any amb una setmana intensiva oberta a totes les persones que cursen el doctorat, la Doctoral Training Week. La formació es fa en modalitat presencial i també en línia, i s’estructura en cinc grans grups de competències: específiques de recerca, acadèmiques genèriques, valorització del coneixement, d’ensenyament i/o de docència i de gestió i lideratge.

Perfil dels doctorands i doctorandes la UVic-UCC

El 15% dels doctorands i doctorandes que cursen els estudis a la UVic-UCC provenen de la mateixa universitat, una xifra molt allunyada del 53% que es registra de mitjana a Europa. Aquesta realitat té dues interpretacions. D’una banda “vol dir que hi ha persones atretes i captades per altres raons: prestigi d’investigadors o investigadores, projectes de recerca amb capacitat de contractació, doctorats industrials, etc.”, explica Antoni Tort, director de l’Escola de Doctorat. D’altra banda, però, significa que “la nostra oferta de màsters ha de créixer en capacitat, tant de captació a l’inici com d’orientació envers el doctorat durant el màster”.

La majoria dels doctorands i doctorandes de la UVic-UCC fan la tesi a temps parcial. “El nombre de contractes predoctorals és baix i impacta en la capacitat de captar més estudiants de doctorat i més doctorands i doctorandes a temps complet. Aquest és un dels nusos centrals que cal desfer per fer créixer en qualitat i quantitat els estudis doctorals de la UVic-UCC”, apunta el director de l’Escola. Segons ell, el futur passa per ser més competitius en les beques públiques, tenir més capacitat investigadora internacional, convèncer el sector privat perquè actuï com a mecenes dels estudis doctorals, aconseguir fons europeus i oferir més beques pròpies UVic-UCC, entre altres.

El nombre de doctorands amb ajut predoctoral s’ha anat incrementant des del 2011. Dels 311 doctorands i doctorandes d’aquest curs, 60 tenen un ajut o contracte predoctoral.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns