Skip to main content

Docència

Gent diversa

Oberta la convocatòria per a la sol·licitud d’emeritatges a la UVic-UCC

Share
Docència

Des d’avui, dijous, i fins al 30 de maig està obert el període de sol·licitud d’emeritatge, d’acord amb la nova normativa aprovada ahir per la Comissió Executiva del Patronat de la FUBalmes, després que el Consell de Govern de la Universitat hi donés llum verda el 4 de maig passat.

La concessió de la condició de professorat emèrit possibilita la vinculació de persones jubilades que han portat a terme funcions rellevants a la Universitat. D’aquesta forma, poden continuar mantenint una relació amb la UVic-UCC, aportant-hi la seva experiència docent i de recerca, principalment.

La nova convocatòria d’emeritatges canvia el procediment de sol·licitud i els requisits per a la seva obtenció. A partir d’ara, la iniciativa de sol·licitar l’emeritatge recau en el PDI que el desitgi, el qual ho haurà de demanar a través de l’aplicatiu UTalent del Campus Virtual. Un cop rebudes totes les sol·licituds, la Comissió d’Emeritatges valorarà el currículum dels aspirants pel que fa a recerca (35%), docència (35%) i gestió (20%), així com les activitats de posicionament i enfortiment de la institució en diferents nivells (10%), i determinarà finalment el PDI que assolirà la condició d’emèrit. Cal tenir present que les places de professorat emèrit són limitades i que aquest any se n’atorgaran dues.

La normativa d’emeritatges i el reglament de la convocatòria es poden consultar a UTalent del Campus Virtual.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns