Skip to main content

Recerca

Queralt Miró, Manuel Moreno i el cap de Recreca de l’ICS Catalunya Central i codirector de les quatre tesis, Josep Vidal.

Robert Panadés, Queralt Miró i Encarna Sánchez, primers professionals de l’ICS Catalunya Central que faran el doctorat industrial a la UVic-UCC

Share
Recerca

L’Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central té els primers quatre professionals que fan doctorats industrials. Tres els fan en col·laboració amb la UVic-UCC i un amb la Universitat de Girona (UdG). Es tracta de quatre professionals de l’àmbit sanitari que desenvolupen les seves tesis doctorals en el marc de projectes liderats per la Unitat de Recerca i Innovació de l’ICS Catalunya Central.

Un dels doctorands que fa la tesi en col·laboració amb la UVic-UCC és Robert Panadés, metge de família de l’EAP Anoia Rural. Estudia si la telemedicina proactiva pot esdevenir una eina més per facilitar la cobertura sanitària universal en l’era digital. Cal entendre per telemedicina proactiva la que s’avança i no espera que el pacient accedeixi al sistema sanitari, sinó a l’inrevés. L’objectiu és demostrar que aquesta classe de telemedicina pot ser un canal per facilitar l’accés al sistema sanitari als qui difícilment el farien servir per la via presencial.

L’altra doctoranda és la tècnica de Salut Queralt Miró, de la Gerència Territorial Catalunya Central, que avalua quin impacte té la intel·ligència artificial (IA) en la lectura de radiografies de tòrax amb pacients de la Catalunya central. La seva tesi mira de demostrar que un dels àmbits en què l’IA pot tenir més impacte és en la radiologia, atès que permet d'interpretar imatges amb molta precisió, ajuda a detectar patologies que podrien passar per alt, en millora el diagnòstic i redueix el cost econòmic de proves innecessàries.

Finalment, el projecte de recerca d’Encarna Sánchez, metgessa i directora de l’EAP Navàs-Balsareny, gira entorn de la verificació d’un check-list (llista de control) per actuar en casos d'infart en l’atenció primària. Les llistes de control s'apliquen i es validen en l'atenció quirúrgica, sobretot; ara, però, es vol validar un protocol per atendre infarts de miocardi agut en l'atenció primària, a fi de no oblidar cap intervenció, millorar l'assistència i reforçar la seguretat dels professionals i dels pacients, garantint que es duguin a terme les accions esperades.

A aquests tres professionals s’hi afegeix Manuel Moreno, estadístic, que durà a terme el seu projecte a la UdG.

L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca de l’empresa o institució en què el doctorand desenvolupa la formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d’una tesi doctoral. Així doncs, els doctors industrials actuen com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya, les universitats i els centres de recerca.

A la foto: Queralt Miró, Manuel Moreno i el cap de Recerca de l’ICS Catalunya Central i codirector de les quatre tesis, Josep Vidal.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns