Recerca
Recerca
Mercè Carrera

Rosa Sambola, Montserrat Romero i Mercè Carrera, noves doctores per la UVic-UCC

08.04.2021
Share

La UVic-UCC compta, des d’aquest mes de març, amb tres noves doctorades. Es tracta de Rosa Sambola Alcobé, Montserrat Romero Mas i Mercè Carrera Peruga, totes tres qualificades amb una nota d’excel·lent pels seus respectius treballs.

Sambola va defensar la tesi doctoral “Representació de la dimensió ambiental de l’estètica escolar a les escoles de bosc de Barcelona (1914-1939). Una anàlisi interpretativa del fons fotogràfic”, dirigida per les doctores Eulàlia Collelldemont Pujadas i Anna Gómez Mundó. La doctora Collelldemon va destacar que "les aportacions de la tesi doctoral al coneixement en el camp de la història de l'educació versen al voltant de plantejar una nova manera de mirar l'Escola Nova, en general, i les escoles de bosc en particular, a partir d'atendre la dimensió ambiental de l'estètica escolar. Per complir amb aquest propòsit es va configurar una proposta d'anàlisi que pretén servir de marc per a l'anàlisi de fotografies, i que per tant, permet contribuir a ampliar els coneixements en aquest camp metodològic". El tribunal, format per la Dra. Francisca Comas Rubí de la Universitat de les Illes Balears, el Dr. Joan Soler Mata de la UVic-UCC i el Dr. Jordi Garcia Farrero de la Universitat de Barcelona va atorgar a la tesi la qualificació d’Excel·lent amb la menció de "Cum laude”.

La tesi doctoral de Carrera, que porta per títol Pràctiques educatives inclusives a l’aula de música. Estudi de les condicions i els elements facilitadors a l’educació primària i secundària obligatòria, va estar dirigida pel Dr. José Ramón Lago Martínez i la Dra. Milagros Naranjo Llanos. Carrera va destacar en la defensa de la seva tesi doctoral que "les conclusions de la recerca poden ajudar a la reflexió i a l’acció educativa dels docents. Valorar, sobretot, les relacions que s’estableixen entre el docent i l’alumne, basades en la confiança i les altes expectatives, alhora que el docent crea un bon clima d’aula. I la reflexió conjunta entre docents per incidir en el canvi de les pràctiques educatives musicals a més inclusives". El tribunal, format pel Dr. Gerardo Echeita Sarrionandia de la Universitat Autònoma de Madrid, el Dr. Lluís Solé Salas de la UVic-UCC i el Dr. Javier Onrubia Goñi de la Universitat de Barcelona va atorgar a la tesi la qualificació d’Excel·lent.

Romero va presentar i defensar la tesi doctoral “Virtual Communities of Practice for Family Caregivers of People with Alzheimer’s: Knowledge Sharing and Quality of Life”, dirigida per les doctores Anna Ramon Aribau i Beni Gómez Zúñiga. La doctora Ramon va subratllar que "aquesta tesi proporciona recursos, específicament a les comunitats virtuals de pràctica, per ajudar als cuidadors i cuidadores familiars de persones amb Alzheimer a aprendre a fer front a les demandes d’atenció i a donar suport a les seves necessitats". El tribunal, format per la Dra. Laura Sbaffi de la University of Sheffield, el Dr José Antonio Merchán Baeza de la UVic-UCC i la Dra Célia Soares del Instituto Politécnico de Setúbal va atorgar a la tesi la qualificació d’Excel·lent “Cum Laude” i Menció Internacional.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns