Té la paraula
Té la paraula

Jordi Collet: "L'entrada al THE World University Ranking és un gran èxit col·lectiu i el reconeixement extern de fer bé les coses.

13.09.2021
Share

L'entrada de la UVic-UCC al THE World University Ranking 2022 ha estat sens dubte la millor notícia de l'entrada al nou curs. Per això hem demanat al vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement, Jordi Collet, que faci una anàlisi de què és i què significa per a la UVic-UCC la presència en aquest rànquing.

Què representa per a la UVic-UCC l’entrada en el rànquing THE World University?

Des del meu punt de vista, representa la visibilització d’un enorme treball col·lectiu en docència i en recerca de tot el PDI i de tota la comunitat universitària. Des de fa molts anys, en el context d’una universitat petita i no metropolitana, s’han fet les coses bé i l’entrada al rànquing és la materialització d’aquesta feina ben feta. Crec que és un gran èxit col·lectiu i un motiu de clara satisfacció pel reconeixement extern de fer bé les coses en molts àmbits. 

Quins són els factors que han impulsat la UVic-UCC a tenir-hi aquests bons resultats?

El rànquing avalua cinc dimensions diferents: docència (30%), recerca (30%), articles i citacions (30%), internacionalització (7’5%) i transferència de coneixement (2’5). En totes elles, des del THE ens avaluen alhora els nostres assoliments i el (re)coneixement que avaluadors/res internacionals tenen (o no) sobre nosaltres i la nostra feina en aquests àmbits. Un dels elements clau del THE és que realitza l’avaluació només quan s’han superat uns mínims quantitatius (1000 articles publicats en revistes de reconegut prestigi en 5 anys). Aquesta crec que és la clau del bon posicionament de la UVIC-UCC: fer bona docència i bona recerca, publicar bons articles... En altres rànquings, només es mesura la quantitat i la producció (Ex. rànquing ARWU o Shangai) sense considerar la mida de la universitat i la qualitat de la recerca com fa el THE. I aquí és on hem obtingut el reconeixement perquè, com es pot veure pel pes de les diferents dimensions, la recerca és central en l’avaluació. 

La recerca hi té un paper determinant?

Així és, la recerca té un pes clau en tots els rànquings i en com ens miren des de fora. Des de fa un temps, intento entendre com funciona el marc institucional de les universitats a Catalunya i arreu del món amb la metàfora del canvi de paradigma. Des de fa molts segles, allò clau en les universitats era la docència. I aquesta et permetia que el professorat pogués fer recerca. Ara això ha canviat i és precisament la recerca, la co-construcció de coneixement amb altres agents i tot allò vinculat (articles, cites, sexennis de recerca, acreditacions personals i institucionals, rànquings, tesis llegides, etc.) el que et permet fer docència. No estic gaire segur que sigui un bon canvi, però em sembla important saber quines són les regles del joc. I jo diria que van per aquí. Per tant, és fonamental que tota la UVic-UCC, tant PDI com PAS, entengui que la recerca està tant al cor de la institució com la docència i que de la qualitat i la quantitat de la recerca i els seus resultats, en depèn tota la institució. Tota. Precisament, ha estat gràcies a tot el PDI i el PAS, als equips rectorals precedents i, també a l’extraordinària feina realitzada per en J.M. Serrat, en R. Ruiz, la M. Otero i en J. Villà com a vicerectors/a de recerca, que avui comencem a tenir la recerca normalitzada a la Universitat i això ens permet estar en posicions destacades de rànquings com el THE. 

Quins avantatges comporta formar part del rànquing?

Crec que implica molts avantatges per a nosaltres. Concretament, evita que des de l’Àrea d’Internacional, des de l’Escola de Doctorat o des dels màsters i graus, ens haguem de presentar des de zero. Si estàs al THE, al QS o al ARWU tothom t’obre les portes. Pel que fa a la docència, permet que moltes famílies catalanes entenguin que, malgrat som una universitat jove, mitjana i no metropolitana, treballem dins els millors estàndards de qualitat, equiparables a les universitats catalanes tradicionalment de referència. I en l’àmbit de recerca, permet que qualsevol PDI o grup de recerca es presenti al món ubicat en una universitat reconeguda. 

Quins són els reptes de futur que té la UVic-UCC per als propers 25 anys?

El finançament basal i la qualitat, diria. Crec que el govern del país ja no pot trigar més a reconèixer la bona feina que fa la UVic-UCC, així com la seva importància com a element vertebrador de la Catalunya central en molts àmbits. I això passa per un nou contracte-programa que ens permeti finançar de manera pertinent la universitat en general i la recerca en particular. Hem arribat fins aquí treballant molt i bé, però costarà avançar sense un finançament basal rellevant. Aquest finançament ha de servir, en recerca i transferència, per avançar en quantitat i sobretot en qualitat. Això vol dir una recerca feta en bones condicions i rellevant per al PDI i per al territori; que enllaci amb la nostra voluntat de servei públic i de fort vincle amb l’entorn; i que contribueixi a les grans transformacions socials, de salut, educatives, econòmiques ambientals i  tecnològiques que el món actual necessita. 

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns