Skip to main content

Té la paraula

Mabel Mora: “La nostra activitat contribueix a implementar el concepte de bioeconomia circular, ajudant a tancar el cicle de l’aigua, l'energia i els nutrients del sector agroalimentari”

Share

Mabel Mora és enginyera química, màster en Estudis Ambientals i doctora en Ciència i Tecnologies Ambientals. Es va incorporar a principis del 2020 al Centre Tecnològic BETA i ara farà dos anys que desenvolupa la seva activitat investigadora com a cap de l’Àrea de Tecnologies Ambientals i Bioeconomia Circular.

Quin és el principal objectiu de l’Àrea de Tecnologies Ambientals i Bioeconomia Circular del CT BETA?

Les tecnologies ambientals sempre han sigut un dels eixos principals de l’activitat de recerca del CT BETA, des d’on treballem tant en l'optimització de processos coneguts i ja implementats a la indústria com en processos innovadors que permeten millorar algunes solucions actuals. Per exemple, amb els anys hem anat guanyant experiència en tecnologies com la digestió anaeròbia, el compostatge, les tecnologies de membranes, però també hem obert camí en aspectes més innovadors, com l’aplicació de la crioconcentració, el bioassecatge o la fermentació en estat sòlid de corrents residuals i subproductes generats al sector agroalimentari.

Ens agrada oferir assessorament específic en cada cas, i avaluar la tecnologia que millor s’adapti a necessitats concretes, per a optimitzar-la segons els objectius. Això vol dir treballar des d’escales de laboratori fins a implementacions en un entorn real. Al final, la nostra activitat contribueix a implementar el concepte de bioeconomia circular, ajudant a tancar el cicle de l’aigua, l'energia i els nutrients del sector agroalimentari, sobretot.

Per tant, la vostra visió és molt aplicada?

Sí, el CT BETA sempre ha tingut la filosofia d’intentar ser útil, i això s’ha anat traduint amb els anys en una visió molt centrada a trobar solucions a problemàtiques emergents i transferir-les a la indústria. Així i tot, continuem treballant en la recerca més bàsica perquè entenem que fer investigació, desenvolupament i innovació és imprescindible per evolucionar de manera sostenible i fer front a tots els reptes globals que contínuament se’ns presenten. És per això que estem treballant en la producció de bioplàstics, biopesticides, enzims hidrolítics o altres bioproductes a partir de residus del sector agroalimentari, com ara de la producció de vi i cervesa, per exemple, a nivells de desenvolupament tecnològic encara molt baixos.

I treballeu amb un sector concret?

Podem treballar al costat de gairebé tot el sector agroalimentari, partint del fet que dins del sector hi ha moltes necessitats diferents de valorització de residus, però també treballem amb gestors de residus urbans o de depuradores, per exemple. Això fa que el dia a dia a vegades sigui sorprenent, ja que des dels nostres laboratoris podem estar treballant amb residus molt diferents, ja siguin carnis, de la indústria pesquera, de la producció de begudes, o altres subproductes de característiques molt diverses.

Quins projectes destacaries?

D’entre els projectes que desenvolupem majoritàriament des de l’Àrea de Tecnologies Ambientals i Bioeconomia Circular destacaria l’AccelWater, el FERTIMANURE, el DECOST, el REFLOW i l’AGRIPROSUME. Tots ells estan enfocats, des de perspectives diferents, en recuperar nutrients, aigua o energia de corrents residuals tant de la indústria del processament d’aliments com dels residus generats en l'àmbit municipal. Crec que és una bona mostra de què fem en molts sentits, ja que són projectes transversals que lliguen molts dels aspectes que es treballen des d’altres àrees del CT BETA.

Són tot projectes internacionals?

La gran majoria ho són, però una part molt important de la nostra activitat és gràcies també a projectes nacionals i a convenis directes de transferència amb empreses. Són projectes més petits, però que et permeten tenir contacte molt més directe amb el sector. Em refereixo, per exemple, a grups operatius o projectes demostratius finançats pel DACC, que a vegades han donat peu a col·laboracions molt sòlides amb el sector privat.

Cap a on creus que pot evolucionar la teva àrea?

L’Àrea de Tecnologies Ambientals i Bioeconomia Circular està en contínua evolució per aportar solucions que contribueixin a reptes globals, com ara la seguretat alimentària, l’estrès hídric, l’escassetat de recursos energètics i nutrients, o el canvi climàtic. En aquest sentit, el desenvolupament i la millora de tecnologies que permetin utilitzar els corrents residuals per cultivar fongs, microalgues o bacteris com a noves fonts de proteïna alternativa són una gran aposta tant del Centre com de l’Àrea. Però no només pensem en la proteïna alternativa com a indicatiu de l’evolució de l’Àrea, també pensem en l’escalat i optimització dels processos de biorefinat de diversos corrents residuals per obtenir un gran ventall de productes d’alt valor afegit que puguin ser competitius al mercat.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns