Té la paraula
Té la paraula

Mireia Triquell: "Som una institució viva, amb una responsabilitat social que exigeix una adaptació a les noves necessitats"

06.05.2021
Share

Mireia Triquell és integradora social, diplomada en Educació Social, llicenciada en Pedagogia i formada en Neurolideratge. Fa més de 15 anys que treballa a l'entorn dels recursos humans, primerament en projectes de responsabilitat corporativa i posteriorment en organitzacions. És especialista en selecció de competències, assessment center i gestió d'equips. Fa uns mesos va ser nomenada directora de l'Area de Polítiques del Talent, i avui li demanem que ens expliqui de què s'ocupa aquesta àrea i quins objectius té.

Àrea de Polítiques del Talent és el mateix que RRHH?

Els departaments de recursos humans no són iguals ni estàtics en totes les empreses, bàsicament perquè donen resposta a unes necessitats i uns objectius determinats per cada organització. No obstant això, hi ha una sèrie de funcions comunes a totes ells, com ara organitzar i planificar la plantilla, atraure i fidelitzar el talent, seleccionar personal, dissenyar plans de carrera, analitzar les necessitats formatives i planificar-ne l’aplicació, avaluar el mèrit competencial de les persones, avaluar i vetllar pel bon clima laboral, dur a terme gestions administratives associades als punts esmentats i vetllar per l’acompliment en matèria de prevenció de riscos laborals (aquest darrer aspecte, en el cas de la UVic-UCC, liderat per l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals).

Per contextualitzar, hem de tenir present quin és el marc general per poder comprendre la concreció, feta a mida del context de la UVic-UCC on fa aproximadament tres anys que es va decidir constituir dues àrees diferenciades però que col·laboren estretament, l’Àrea de Polítiques del Talent (APT) i l’Àrea de Gestió Econòmica i de Personal (AGEP). Totes dues àrees estan totalment entrelligades, però amb especificitats diferenciades. Aquesta és sens dubte una aposta estratègica, per oferir una millor intervenció amb figures expertes en cadascun dels àmbits.

Quines són les principals línies d’actuació de l'Àrea de Polítiques del Talent?

L’Àrea té quatre eixos vertebradors definits al Pla de Director de Persones, presentat l'octubre de 2019 i que marca el full de ruta de qualsevol actuació que s’impulsa des de l’Àrea. Val a dir que l’aposta se centra en la innovació en totes aquelles accions que es duen a terme des de l’Àrea, sense obviar que cal establir protocols clars i acordats per cadascun dels projectes vinculats. Així doncs, volem garantir l’excel·lència i, per a poder-ho dur a terme, sabem que és clau analitzar, dissenyar, adaptar i avaluar. I sobretot, amb un component humà, que és el que ens diferencia. Acompanyar les persones i humanitzar tots els projectes és clau i prioritari per nosaltres.

Hem impulsat una eina per a la gestió de recursos humans, una eina que es va iniciar sent únicament un registre, però que gràcies a l’experiència i sobretot a l’entrega de les persones que formem part d’aquest equip, s'ha convertit en el que coneixem com a UTalent, i que trobem al camps virtual. Actuament centralitzem les accions requerides i que estan vinculades a la incorporació de professionals, modificacions de contracte, dedicació de treball a distància, avaluacions del mèrit competencial, documentació addicional del PDI (sexennis, acreditacions, etc.), entre altres. L’objectiu d’aquesta eina, com tots els processos que duem a terme, rau a sistematitzar i vetllar per la transparència, l'objectivitat i per tant, el compliment del segell HRS4R. En aquest sentit hem apostat per invertir en capital humà, acompanyant les direccions d’àrees i serveis, així com les direccions i coordinacions de departaments, dissenyant un sistema que dona resposta a la realitat actual. Val a dir que la implicació que tant el PAS com el PDI ha mostrat, ha contribuït a fer que un equip petit com el nostre pogués crear i obtenir els bons resultats amb què comptem actualment.

En quin punt es troba la institució en matèria de recursos humans? Què li cal millorar?

Un símil molt entenedor: imagina't una petita empresa, familiar, amb un producte/servei i uns professionals excel·lents. Aquesta petita empresa té el valor afegit de la proximitat, el tracte proper, tots aquells avantatges que té el fet de tenir unes dimensions reduïdes. Pero creix, canvien les generacions, augmenten els serveis i el nombre de professionals que en formen part, els espais... Per seguir tenint èxit cal que aquesta empresa mantingui l’essència del seu origen al mateix temps que s'adapta a noves realitats i al canvi constant. En el cas de la UVic-UCC, el que es vol garantir és l’excel·lència i el saber fer, que es materialitza en la gran responsabilitat i l’impacte social de la nostra institució, que és formar els i les professionals del futur.

Des de l’APT, ens responsabilitzem de la gestió de tot el que fa referència a les persones que desenvolupen la seva activitat professional a la UVic-UCC, ja sigui en l'àmbit acadèmic o en el d'administració i serveis. Donem suport als òrgans de govern de la Universitat en matèria de personal i vetllem pel compliment de la legalitat vigent en tots els procediments vinculats. Alhora, duem a terme l'organització i la planificació de la plantilla (conjuntament amb l'AGEP, contemplant la vessant econòmica), dissenyem les accions pertinents per atraure talent i analitzem les potencialitats que la institució ofereix per fidelitzar el talent. Dissenyem i duem a terme el procediment per a la selecció de personal, el disseny de plans de carrera, l'anàlisi de les necessitats formatives i la planificació de l’aplicació, l'avaluació dels mèrits competencials de la plantilla, l'avaluació i el manteniment del bon clima laboral, les gestions administratives associades als punts esmentats, i vetllem per l’acompliment dels temes de prevenció de riscos laborals.

La introducció del sistema d'avaluació per competències ha estat un repte?

Apostar per l’excel·lència dels i les professionals de la UVIC-UCC requereix l’esforç i la voluntat de l’adaptació constant. Som una institució viva, amb una responsabilitat social que exigeix una adaptació a les noves necessitats. I aquest és un projecte molt innovador i valent, que s’anirà adequant als requeriments que apareguin per tal de poder anar construint amb el rigor dels objectius establerts. 

Ens enorgulleix la rebuda d'aquest projecte, ja que en la primer avaluació hem tingut una participació del 100%, amb un resultat del 99% d’acords.Vam dur a terme diverses sessions formatives on s’explicava el procediment a seguir, que han garantit que tothom ho hagi aplicat seguint les indicacions clares del document d'acord. Alhora, s’han resolt dubtes, tot i que han estat pocs. La realitat ha estat que tant les persones avaluades com les avaluadores, han posat en valor el fet que la obligatorietat d’un procés ha permès apropar i vetllar pel bon funcionament de l’equip i contribuir al bon clima laboral.

Quines són les fites de futur que t’has proposat mentre siguis en el càrrec?

Seguiré apostant pel rigor, l’expertesa i el valor afegit de la sensibilitat a l'hora de dur a terme les intervencions en tot allò que impliqui persones. L’aprenentatge constant és clau, tant per al meu equip com per a mi mateixa, amb la voluntat d’apostar per la millora permanent.

Concretament, l’APT aposta per mantenir el rigor a tot el procediment d’incorporació de personal des d’una mirada innovadora i atractiva, automatitzar tots els procediment per poder analitzar la traçabilitat de tots els processos i extreure’n dades que permetin l’avaluació constant, donar visibilitat als procediments vetllant per la transparència i garantir bons resultats, així com contribuir al bon clima laboral, professionalitzar i humanitzar el procés d’incorporació de personal, aportant valor a tot el procés i fugir d’una gestió únicament administrativa i fer xarxa amb els agents del territori i contribuir a la millora de l'ocupabilitat de les persones.

La gestió del teletreball ha suposat tot un repte. Quines perspectives hi ha ara que ja es van aixecant les restriccions?

El 27 d’octubre, i d'acord amb les mesures preses pel govern de la Generalitat, es va enviar un correu a tot el personal d’administració i serveis de la Universitat en què s’informava que “els directors/res de les àrees i serveis de la Universitat facilitin al màxim el teletreball a les persones que en formen part, sempre que el lloc de treball ho permeti, tot garantint l’obertura del servei i la prestació de les funcions que tenen encomanades.” Per facilitar el seguiment d’aquest teletreball, des d’APT es va crear una eina al campus, l’UTeletreball, que permet introduir l’activitat diària i està pensada per facilitar l’acompanyament en les tasques diàries i el seu seguiment. A hores d’ara podem valorar molt positivament l’ús que se li ha donat, així com el suport que ha suposat en molts casos en què les persones ens sol·licitaven acompanyament per a la planificació del seu teletreball a nivell personal i professional. En aquesta línia també hem treballat per oferir el Servei d’atenció psicològica que s'acaba de posar en marxa.

Després de la pandèmia, com quedarà el teletreball a la UVic-UCC?

A banda de les modificacions que la finalització de l’estat d’alarma plantegen, cal establir ja els criteris que regeixen la metodologia de treball a distància a la institució. Cal tenir present que som una universitat presencial, i volem continuar-ho sent, garantint la cobertura i els serveis de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Així doncs, donarem unes indicacions clares per dur a terme el treball a distància a la UVic-UCC: hi haurà un mínim de presencialitat setmanal per a aquelles persones que optin per l'opció de treballar a distància i també respectarem la voluntat de les persones que optin per retornar a la presencialitat al 100%.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns