Skip to main content

La UVic-UCC obté el segell europeu de qualitat HRS4R de bones pràctiques en l’estratègia de Recursos Humans

15.11.2018
Share

La UVic-UCC ha obtingut el segell europeu de qualitat HR d’EURAXESS (HRS4R), que acredita bones pràctiques en l’estratègia de Recursos Humans de la institució. La seva implementació a la UVic-UCC respon a dos objectius: per una banda, assegurar que els processos de contractació siguin oberts, transparents i basats en els mèrits; per una altra, garantir que la institució respecta els drets i principis fonamentals dels investigadors i dels organismes finançadors reconeguts a la Carta europea de l’investigador i al Codi de conducta per a la contractació d’investigadors.

De fet, el segell és un procés de millora contínua dissenyat per la Comissió Europea i en breu serà imprescindible per concórrer a determinades convocatòries de finançament competitiu i per contractar investigadors a través d’aquests organismes. La direcció de la Universitat també vol traslladar i aplicar els processos i l’estratègia que EURAXESS ha validat a la resta del PDI i al PAS de la Universitat.

Dimarts, els principals impulsors de l’obtenció del segell a la UVic-UCC el van presentar al Consell de Direcció de la Universitat (CDU), on van explicar-ne les funcionalitats i van definir els passos a seguir a partir d’ara. El projecte l’han liderat el Vicerectorat de Professorat i el de Recerca i Transferència de Coneixement, juntament amb l’àrea de Qualitat, la de Gestió del Talent i l’OTRI, que van ser representats al CDU per Jordi Villà, Anna Ramon, Lídia Munmany, Ricard Giramé i Fina Domènech, respectivament.

La vicerectora de Professorat, Anna Ramon, va explicar que aquest segell “ens farà millorar la incorporació d’investigadors, però també ens ajudarà en l’àmbit laboral de tot el personal de la institució”. En aquest sentit, el vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement, Jordi Villà, va explicar que, a partir d’ara, per implementar el segell “ens cal una alineació vertical i horitzontal de la institució per assolir els resultats que ens hem proposat”.

La fita que permetrà certificar aquests resultats està fixada per d’aquí a dos anys, quan la UVic-UCC se sotmetrà a una autoavaluació que ha de permetre consolidar el segell a la institució. Villà va explicar que aquest projecte engloba la Fundació Universitària Balmes, la Fundació Universitària del Bages i la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, però que, alhora, “és una oportunitat a la qual es poden sumar tots els centres col·laboradors”.

Ambdós vicerectors també coincideixen a afirmar que “un dels factors principals que ha permès assolir el distintiu HRS4R ha estat el procés altament participatiu que s’ha dut a terme en els darrers mesos i que ha incorporat diversos perfils de recerca i generals de les plantilles de PDI i PAS de la institució”. El procés també ha permès establir les bases que regiran el pla d’acció del HRS4R en els propers anys. Els grups de debat van ser conduïts per Xavier Ginesta, Jordi Collet, Ricard Giramé, Anna Ballús, Lídia Munmany, Jordi Villà i Anna Ramon, amb el suport de Laia Forcada.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns