Skip to main content

Vols publicar a l'Apunt?

L’Apunt ha esdevingut una de les eines de comunicació interna més importants de la comunitat universitària i necessita la col·laboració de tothom per tal que els continguts que hi apareguin siguin del màxim interès per al major nombre de lectors. Ara també, gràcies a les xarxes socials, ha esdevingut un mitjà de comunicació que ens projecta portes enfora.

Totes les persones interessades a publicar notícies a l’Apunt han de tenir en compte els requeriments següents:

  • Cal que les informacions que ens envieu per publicar siguin completes i continguin les informacions bàsiques que responguin a les preguntes de “què, qui, quan, com, on i per què”.
  • És molt important que totes les informacions vagin acompanyades d’una fotografia, díptic o cartell informatiu que les il·lustri.
  • Tenint en compte que la publicació s’adreça al conjunt de la comunitat, cal que les informacions tinguin noticiabilitat, és a dir, transcendència institucional, interès estratègic, immediatesa i actualitat, interès científic i/o humà o interès general. De no ser així, potser és millor publicar-les en mitjans més específics, com ara el bloc de la facultat, per exemple.
  • El consell d’edició, format pels membres de l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals, analitzarà la documentació rebuda i donarà llum verda a la publicació.
  • Cal enviar les informacions i les imatges a: premsa@uvic.cat, abans del dimecres al migdia.