Skip to main content

Vols publicar a 'L'Apunt'?

  • Si tens alguna informació susceptible de ser publicada a L'Apunt, l’has de fer arribar a premsa@uvic.cat
  • Si vols saber més coses sobre com, què, qui i quan publicar a L'Apunt, llegeix les preguntes freqüents:

 

FAQ sobre L’Apunt

 

Què és L’Apunt?

L’Apunt és la revista institucional setmanal de la UVic. És una eina de comunicació interna, adreçada principalment a la comunitat universitària, però que té una gran projecció externa, ja que es publica digitalment en obert. Recull totes les informacions que siguin noticiables i d’interès general per a tota la comunitat universitària i l’elabora l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals (ACCRI) de la UVic.

Quina missió té?

La seva missió editorial és informar de l’actualitat de la UVic a les persones que en formen part, compartir experiències i coneixements, i ser un element de cohesió que reforci el sentiment de pertinença a la comunitat universitària.

Quan surt?

Surt els dijous a la tarda, al voltant de les 18.00 h, a excepció dels períodes de jornada intensiva, que surt al migdia. El primer número del curs es publica a mitjan setembre i l’últim, el dijous abans del 15 de juliol. L’Apunt, a més, fa vacances en els períodes de Nadal i de Setmana Santa. 

Quins són els criteris de noticiabilitat?

Que els continguts tinguin transcendència institucional, interès estratègic, immediatesa i actualitat, interès científic i/o humà, i que siguin d’interès general de tota la comunitat universitària.

Com s’estructura la revista?

Els continguts de la revista s’agrupen al voltant de cinc categories generals que són: institucional, internacional, comunitat universitària, docència i recerca.

A banda, també publica diverses seccions fixes: 

  • “Té la paraula...”. Una entrevista a algun membre de la comunitat universitària.

  • "Els Homenets". La tira còmica de Miquel Tuneu. 

  • “Sabies que...”. Explica algun aspecte d’interès i noticiable a partir d’una xifra.

  • “Espais”. Mostra diferents instal·lacions i obres de millora que constantment es porten a terme al campus.

De manera regular també es creen seccions fixes ad hoc per un període determinat, com la dels 25 anys de la UVic, entre altres.

Qui pot publicar a L’Apunt?

Tots els membres de la comunitat universitària que tinguin temes per comunicar d’acord amb els criteris de noticiabilitat. 

Quan s’han de presentar els continguts per poder ser publicats?

Els continguts s’han de fer arribar tan aviat com sigui possible per tal de poder fer una temporalització adequada dels temes. En tot cas, no s’acceptarà mai cap informació que no arribi abans del dimecres al migdia, per ser publicada el dijous següent.

Com s’han de presentar els continguts per poder ser publicats?

Les notícies finals les elabora l’equip de redacció de L'Apunt, integrat a l’ACCRI. Per tal de poder-les redactar, cal fer arribar tota la informació i materials necessaris per ser elaborada:

  • Resum, punts clau, valoracions... del tema a comunicar.

  • Fotografia de qualitat (1200 pxls) en format apaïsat (especialment si la notícia va lligada a un esdeveniment que ja ha succeït) o orientacions sobre com il·lustrar la notícia. No s’acceptaran aquelles notícies que no puguin anar associades a cap imatge.

  • Materials i informació complementària, com ara programes, cartells, protocols, etc.

  • També s’hauran d’indicar els possibles enllaços que convingui fer constar a la notícia.

On s’han de fer arribar les notícies?

Les informacions s’han de fer arribar a premsa@uvic.cat.

Qui decideix finalment si una informació es publica?

El Consell de Redacció de L'Apunt, format per les persones que integren l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals, és el que determinarà el grau de compliment dels criteris i acordarà els continguts que apareixeran a la revista.

Com a norma general, els actes que s’organitzen i se celebren a la universitat es publicaran preferiblement un cop ja estiguin acabats i es pugui disposar d’una imatge il·lustrativa, així com d’un resum o valoració d’aquest. En el cas que els organitzadors de l’acte prefereixin que aquest es publiciti abans de la celebració, hauran de renunciar al fet que es publiqui posteriorment, a excepció d’aquells actes que afecten tota la Universitat i que determini el Consell de Redacció.

En el cas de conjunts d’activitats que es troben sota un mateix programa, des de L'Apunt se’n publicarà una notícia general a l’inici. Només es faran notícies a part d’aquells actes concrets que el Consell de Redacció valori, d’acord amb les persones organitzadores. 

El Consell de Redacció es reserva el dret de  fer discriminació positiva envers aquells temes que es considerin estratègics per a la institució.