Skip to main content

La UVic-UCC sol·licita el segell HRS4R que acredita bones pràctiques en l’estratègia de recursos humans

26.04.2018
Share

El Consell de Govern de la UVic-UCC del dimarts 24 d’abril va aprovar sol·licitar el segell HRS4R com a certificat de qualitat de bones pràctiques en l’estratègia de recursos humans. L’objectiu és seguir reforçant la transparència en mèrits del procés de contractació i de respecte dels drets i principis claus dels investigadors i organismes finançadors reconeguts en el codi de conducta per a la contractació d’investigadors. El certificat beneficiarà la UVic-UCC a nivell institucional per poder concórrer a determinades convocatòries de finançament competitiu i a més, farà que sigui més atractiva per als investigadors que busquen una nova destinació i més adequades per als que ja desenvolupen una recerca a la Universitat. El segell HRS4R està vinculat a un procés de millora continua dissenyat per la Comissió Europea per ajudar les institucions de recerca a implementar la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors. El Vicerectorat de Professorat i el de Recerca i Transferència de Coneixement, juntament amb l’Àrea de Gestió del Talent, l’OTRI i l’Àrea de Qualitat han impulsat aquest procés que també ha inclòs la creació de 7 grups focals per involucrar a tots els actors de les decisions estratègiques. A partir d’aquí, es van extreure un conjunt de conclusions després de discutir a l'entorn de quatre temes que van ser aspectes ètics i professionals, contractació, condicions de treball i seguretat social i formació i desenvolupament professional. Si la Comissió Europea atorga el segell, la UVic-UCC serà la sisena universitat catalana que compta amb aquesta distinció. En un termini màxim de sis mesos es coneixerà la decisió de la institució europea.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns