Skip to main content

S'implementa el segell HRS4R a la UVic-UCC

03.03.2016
Share

El Vicerectorat de Recerca i Professorat, l’Àrea de Qualitat i l’OTRI estan duent a terme conjuntament les accions necessàries per obtenir el segell d'acreditació Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). L'HRS4R és una iniciativa de la Unió Europea que té per objectiu millorar el procés d'atracció i retenció de talent per part de les institucions de recerca europees. Per fer-ho, promou l’estructuració d’accions en favor del benestar dels investigadors a les respectives institucions, en base als documents "Principis de la Carta europea de l’investigador"  i "Codi de conducta per a la contractació d’investigadors" .

En aquest context s'ha dissenyat un pla de treball que inclou, entre altres accions, la consulta de l'estat de la qüestió pel que fa a la conducta de la Universitat en la contractació d'investigadors. Per recollir aquesta informació s'ha preparat un qüestionari basat en els principis rectors fixats per la UE sobre el tema i adreçat a tot el personal investigador de la Universitat perquè pugui avaluar la importància i la implementació a la UVic-UCC dels 40 principis inclosos en el segell HRS4R.

Per tal que la nostra universitat pugui assolir aquest segell, que en el futur pot arribar a ser determinant per poder accedir a contractacions competitives europees i nacionals, és de summa importància que participeu activament responent al qüestionari anònim, que estarà actiu fins el 10 de març. Per afavorir la participació i facilitar l’accés als àmbits d’interès del qüestionari, l’hem dividit en quatre apartats que es poden contestar de manera individual, i amb independència els uns dels altres:

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns