Skip to main content

Recerca

El programa SIRCAT pretén ajudar a millorar la qualitat assistencial a les residències
El programa SIRCAT pretén ajudar a millorar la qualitat assistencial a les residències

La Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC crea un programa de suport per a la millora de la qualitat assistencial a les residències

20.06.2024
Share

La prevalença de persones amb malalties avançades és d’entre el 35 % i el 45 % als hospitals i d’entre el 60 % i el 70 % a les residències. En l’àmbit residencial la mortalitat anual és del 20 % i en els estudis prospectius fets i publicats se situa al voltant del 50 %. L’envelliment de la població i la cronicitat són dos fets que, sumats a uns serveis fragmentats, una atenció més reactiva que preventiva, un dèficit formatiu i una manca de suport professional i de treball interdisciplinari, fan que en l’actualitat es detectin diverses mancances en l’atenció a aquestes persones. En aquest context social i aprofitant l’experiència en docència i recerca sobre millora de la qualitat assistencial en l’àmbit residencial, la Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC ha posat en marxa el programa “Suport i millora de l’atenció integral de persones a centres residencials” (SIRCAT). 

El programa SIRCAT s’ha fixat com a objectiu augmentar la qualitat assistencial a les residències, a partir de l’experiència i l’evidència sobre els beneficis d’una atenció integral i integrada per a persones amb malalties avançades que després pugui ser reproduïda als serveis de salut i socials d’arreu del territori, i apoderar els seus professionals. Per dur-ho a terme, la Càtedra de Cures Pal·liatives està implementant un programa de suport dirigit a professionals de l’entorn de salut i social, que tenen cura sobretot de persones en situacions d’especial complexitat: malalties avançades i final de vida, necessitats psicosocials i espirituals, atenció de persones amb trastorns cognitius, etc.

Fins ara, el programa SIRCAT s’ha començat a implementar en residències d’Osona, el Bages i la Garrotxa, tot i que es preveu que es pugui anar estenent arreu de Catalunya. Xavier Gómez Batiste, director de la Càtedra de Cures Pal·liatives, explica que aquest programa pretén “donar suport en la millora de la qualitat d’atenció de les persones que viuen en centres residencials i, alhora, augmentar la capacitació i el suport dels professionals i de les direccions, de manera pragmàtica i realista”.

El programa SIRCAT compta amb la col·laboració de diverses institucions: Fundació Sant Andreu Salut, Osona Acció Social, Consell Comarcal d’Osona, Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Consorci Hospitalari de Vic i Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i l’Agència d’atenció integrada social i sanitària. També disposa de diversos mecanismes de finançament i l’aportació econòmica de diferents patrocinadors del territori, entre els quals hi ha la Fundació Girbau. 

Repartits en quatre mòduls

El nou servei de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC és una proposta totalment personalitzada que pot adaptar-se a centres residencials, hospitals, centres d’atenció primària i centres d’atenció intermèdia. Es pot treballar de manera específica per a una institució o de manera coordinada entre centres d’un mateix territori. La durada d’una intervenció complerta és d’entre 9 i 12 mesos, tot i que en funció de les necessitats de cada centre es proposa una intervenció adaptable a partir de quatre mòduls. 

El primer mòdul consisteix en la creació d’un grup de millora amb els directors o les directores dels centres i en l’elaboració consensuada amb ells dels objectius i de les accions que cal a dur a terme, tant generals com específics. El segon mòdul es basa en la implementació d’un programa experimental de suport integral que millori l’efectivitat del centre i generi una experiència al voltant de bones pràctiques i un millor ambient. El tercer mòdul se centra en un acompanyament i accions d’assessorament a la direcció per conèixer l’evolució de la implementació del programa. En paral·lel, es proposen accions formatives específiques i transversals de suport per assegurar una bona implementació del pla. Finalment, al quart mòdul es combinen els resultats de cadascun dels actors (persones ateses, familiars, professionals i directius) amb metodologies quantitatives i qualitatives, i finalment es fa l’avaluació sistemàtica dels resultats obtinguts per tal que es puguin estendre a tot el sector.

El desenvolupament del programa SIRCAT es fa a partir d’una metodologia múltiple i diversa, que combina diferents recursos adaptats a cada organització i centrats en millores factibles de coneixement, organització, lideratge i assistencials. Així doncs, s’utilitza des d’un pla de millora específic elaborat pels mateixos treballadors i cocreat amb els centres, fins a material i formacions per complementar la consultoria, passant per un acompanyament amb sessions periòdiques per posar en comú l’evolució del servei o una avaluació d’objectius mesurables.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns