Skip to main content

Recerca

Imatge del fotobioreactor del CT BETA
Imatge del fotobioreactor del CT BETA
Fotobioreactor del Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC
Fotobioreactor del Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC

El Centre Tecnològic BETA incorpora un fotobioreactor per investigar amb microalgues

20.06.2024
Share

En el context del projecte "SEMPRE-BIO", que avalua tecnologies innovadores i rendibles de producció de biometà (gas combustible que s'obté a partir del biogàs), el Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC està avaluant diferents opcions per valoritzar el CO2 com a subproducte del biogàs, mitjançant la producció de proteïna alternativa a partir del cultiu de microalgues en un fotobioreactor. 

El CT BETA investiga com valoritzar el CO2 recuperat a partir del biogàs, compost principalment de metà (CH4) i de diòxid de carboni (CO2). Per aquest motiu, la investigadora del CT BETA Lídia Paredes i el seu equip treballen en diferents estratègies per a la seva valorització dins del projecte "SEMPRE-BIO". Una de les línies que investiguen és demostrar la viabilitat tècnica de producció de microalgues cultivades en un fotobioreactor com a font de proteïna alternativa. L'objectiu és obtenir microalgues amb un alt percentatge de proteïna i un perfil d'aminoàcids que en permeti l'ús per a la producció de pinso i contribuir així a l'economia circular.

Per al creixement d'aquestes microalgues també es fa servir un digestat com a font de nutrients (nitrogen i fòsfor). Es tracta d’un subproducte líquid obtingut durant el tractament de residus orgànics mitjançant digestió anaeròbia (en absència d'oxigen). El digestat és considerat un fertilitzant orgànic, en tenir com a principal funció l'aportació de nutrients a cultius. A zones declarades com a vulnerables a nitrats és important buscar opcions per al tractament d'aquest subproducte. 

Al laboratori

Els treballs de recerca es van iniciar al laboratori, a petita escala (0,5 litres) fins a 60 litres. Es van dur a terme diferents experiments amb tres soques diferents de microalgues (Parachlorella kessleri, Tetradesmus obliquus i Chlorella vulgaris) i tres tipus de digestat. Les microalgues se separen de l’aigua tractada mitjançant centrifugació i s’hi analitza el percentatge de proteïna i el perfil d’aminoàcids de la biomassa de microalgues obtinguda. 

Després dels estudis al laboratori el procés s'ha escalat a un fotobioreactor implementat a escala pilot a les instal·lacions del CT BETA. És un equip de 600 litres de volum útil, de configuració tubular i de vidre transparent per afavorir la captació de llum i el creixement de les microalgues.

El pas següent serà fer servir el digestat com a mitjà de cultiu i avaluar la producció de microalgues i el seu contingut en proteïna i perfil d'aminoàcids. Finalment, es determinarà si la biomassa obtinguda pot ser un producte de valor per a les empreses que produeixen pinsos. A més, es reduiria l'alt impacte ambiental associat a la importació de soja com a matèria primera per produir el pinso, provinent principalment de Sud-amèrica i Àsia.   

La incorporació d'aquest tipus d'equips impulsa la recerca i l'avenç cap a una economia circular, que permeti revalorar residus i subproductes, i així redueixi l'impacte ambiental.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns