Skip to main content

Recerca

Mostreig del CERM el 2023 per analitzar la qualitat ecològica dels rius i rieres d'Osona
Mostreig del CERM el 2023 per analitzar la qualitat ecològica dels rius i rieres d'Osona
La disminució del cabal suposa que peixos i macroinvertebrats tinguin menys oxigen
La disminució del cabal suposa que peixos i macroinvertebrats tinguin menys oxigen

La disminució del cabal dels rius i les rieres d’Osona el 2023 redueix la disponibilitat d'oxigen a l'aigua per a la fauna aquàtica, segons un estudi del CERM

08.02.2024
Share

La sequera perllongada i persistent que pateix Catalunya des del 2021 ha provocat que hagi anat disminuint el cabal i la qualitat ecològica dels rius i les rieres d’Osona. La davallada d’aigua circulant als rius de la comarca ha comportat que la que hi queda sigui aigua estancada i, en conseqüència, tingui uns nivells d’oxigen més baixos, fet que suposa una amenaça per a la supervivència dels peixos i dels macroinvertebrats aquàtics. Aquesta és una de les constatacions de l’estudi “Estat ecològic dels cursos fluvials d’Osona 2023”, elaborat pel Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), àrea ambiental del Museu del Ter, i que s’acaba de fer públic.

Una altra evidència que posa de manifest l’estudi és que, en moments d’escassetat d’aigua, la qualitat dels rius i les rieres d’Osona es veu molt afectada per la contaminació, sigui directa o difusa. Els abocaments de depuradores i indústries continuen sent els mateixos, però els contaminants no poden diluir-se en l’aigua i hi queden més concentrats. Per altra part, des del CERM també s’ha observat un augment de nutrients a l’aigua el 2023. Aquest increment, que és especialment significatiu a l’estiu —en moments de gran insolació i altes temperatures—, pot derivar en un augment de les algues, la presència de les quals també suposa un perill per a la desaparició de peixos i macroinvertebrats.

Aspectes analitzats i propostes de millora

L’estudi del CERM confirma que la qualitat biològica de l’aigua que s’obté a patir de l’estudi de macroinvertebrats aquàtics continua disminuint des del 2021 als rius i les rieres d’Osona. Tot i que el 2022 ja es notava aquesta davallada en alguns trams mostrejats del Ter i de la riera Major, on normalment la qualitat hi és bona, el 2023 es va confirmar el declivi a pràcticament tots els trams mostrejats del Ter i també del Ges a Forat Micó, que tot i aconseguir una bona qualitat, no arribava als valors de qualitat dels anys anteriors.

Els paràmetres fisicoquímics (conductivitat elèctrica, oxigen dissolt, pH i nutrients) del 2023 corroboraven també la davallada general de qualitat. Això no obstant, el curs principal del Ter, el Ges a Forat Micó i la riera Major tenien una qualitat bona o molt bona a la majoria dels paràmetres (amb alguna excepció puntual), mentre que el Meder, el Gurri i el Rimentol donaven valors de qualitat entre mediocre i dolenta. L’any passat destacaven concentracions de nutrients molt elevades a la majoria dels trams i una concentració d’oxigen molt baixa per causa de la disminució del cabal.

La qualitat del bosc de ribera el 2023 es va mantenir similar als anys anteriors, amb categories entre intermèdies i bones. Els rius més urbans o agrícoles, com el Gurri, el Meder i el Rimentol, obtenien valors baixos per a aquest paràmetre, amb un bosc de ribera amb una degradació important. D’altra banda, els rius més naturalitzats o de capçalera tenien un bosc de ribera més consolidat i una qualitat molt bona.

Davant d’aquesta realitat, des del CERM s’apunten algunes propostes encaminades a millorar la qualitat de l’aigua dels rius i les rieres d’Osona. Entre aquestes propostes destaca l’aplicació menor d’adobs als camps de conreu, un canvi de barems pel que fa a l’abocament de les depuradores en moments de poc cabal circulant i la restauració dels boscos de ribera per facilitar el filtre de nutrients provinents dels camps de conreu.

Setze trams fluvials inclosos en el mostreig

Els resultats de l’informe provenen dels mostreigs fets durant la primavera i l’estiu de l’any 2023, en els quals es van analitzar diversos paràmetres hidromorfològics, fisicoquímics i biològics d’un total de setze trams de la conca del riu Ter a la comarca d’Osona. Des del 2021 s’hi han afegit sis punts nous: tres, a càrrec de Liquats Vegetals, SA; un, d’Aigües de Vic, SA, i dos, del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

El CERM duu a terme des de l’any 2002 una avaluació regular de l’estat ecològic dels cursos fluvials d’Osona amb el propòsit de conèixer-ne l’evolució i, si escau, corregir-ne possibles disfuncions. L’any 2023 l’estudi anual del CERM va continuar comptant amb el suport, mantingut des dels orígens, dels ajuntaments de Vic i de Manlleu, i la col·laboració del laboratori de Depuradores d’Osona, SL a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Vic.

La informació completa es pot consultar al document EEOsona2023CERM (uvic.cat)

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns