Skip to main content

Docència

El robot col·laboratiu
El robot col·laboratiu GoFa
Robot col·laboratiu GoFa
Robot col·laboratiu GoFa

La FCTE disposa d'un robot col·laboratiu per a docència i recerca

21.03.2024
Share

La Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries (FCTE) disposa des d'aquest mes de març d'un nou robot destinat, fonamentalment, al grau en Enginyeria Mecatrònica. Es tracta del braç robòtic Gofa CRB 15000 d'ABB.

El GoFa és un robot col·laboratiu de sis eixos, amb una velocitat màxima de 2,2 m/s, 1,62 m d'abast i un factor de repetibilitat de 0,02 mm. El braç robòtic és de propòsit general i pot ser utilitzat per atendre màquines, soldar, paletitzar, fer muntatges, cargolar, pintar i altres aplicacions que hi ha actualment a la indústria.

Els robots col·laboratius, també anomenats Cobots, a diferència dels robots industrials, no han d'estar en espais tancats i poden treballar al costat de les persones, ja que tenen sistemes de detecció per evitar la col·lisió amb objectes o persones.

El GoFa adquirit per la FCTE, actualment disposa d'un pinça com a eina, però aquesta pot ser substituïda per múltiples eines per fer les funcions que es determinin. A més, en un futur immediat disposarà d'un càmera per poder reconèixer els objectes que manipuli.

El robot està col·locat en una taula amb rodes, dissenyada i construïda especialment per al GoFA, per poder desplaçar-lo en llocs i aplicacions diverses dins de l'edifici Torre dels Frares. El fet que sigui col·laboratiu facilitarà ser utilitzat, a banda d’en aplicacions docents, en l’àmbit de la recerca per a qualsevol de les àrees que es disposa a la facultat.
 

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns