Skip to main content

Comunitat Universitària

Conferència d'Anna Pérez-Quintana

La UVic celebra l'11F amb diferents ponències

08.02.2024
Share

En el marc dels actes entorn de l’11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, el Campus Vic de la UVic-UCC ha preparat un seguit d’actes, conferències i accions per tal de promocionar la participació activa de les dones i de les nenes en el camp de la ciència. Aquestes activitats han començat aquesta setmana i s’allargaran fins a finals de febrer.  

El biaix de gènere a la Universitat 

Una de les activitats, organitzada per la Unitat d’Igualtat, va tenir lloc ahir. Va consistir en la presentació de l'informe 2023 de la Xarxa Vives d'Universitats (XVU) "El biaix de gènere a les universitats", a càrrec d'Anna Pérez-Quintana, professora de la Facultat d'Empresa i Comunicació i membre del grup de recerca Societats, Polítiques i Comunitats Inclusives (SoPCI) de la UVic-UCC.  Aquest estudi  recull les dades de vint universitats i analitza el biaix de gènere en la carrera professional i acadèmica dels diferents col·lectius de les comunitats universitàries de la Xarxa Vives: els estudiants, el personal docent i investigador (PDI) i personal de l’administració i serveis (PAS).

Pérez-Quintana va explicar les conclusions principals de l’informe i va exposar també les dades pertanyents a la UVic-UCC. D’aquestes, en destaquen la feminització de l’alumnat, tot i que els graus que, tradicionalment estan masculinitzats, com els de ciències experimentals o enginyeries, segueixen aquesta tendència. D’altra banda, també en destaca la paritat en el PDI en els diferents graus de recerca excepte en els trams de catedràtics. Pel que fa al PAS, un col·lectiu tradicionalment feminitzat, aquesta tendència es repeteix i es manté també en els càrrecs de gestió. Pérez-Quintana va tancar la ponència destacant la necessitat de modificar els indicadors per tal que puguin ajudar a assenyalar quins factors són els que contribueixen a la masculinització de certes àrees o càrrecs.

Altres activitats destacades

En el marc de l’11F també Susanna Bodoy Salvans, biomèdica i directora del Departament de Biociències de la Facultat de Ciències Tecnologia i Enginyeries (FCTE), va fer una xerrada a l’escola Josep Pallach de Figueres en el marc del projecte #100científiques. En aquest projecte hi participen una comunitat de 700 voluntàries que fa cinc edicions que visiten més de 800 centres de tot el país per tal de compartir la seva experiència vital i trajectòria científica. 

D’altra banda, Sílvia Casacuberta Serra, líder del projecte Immuno-Oncology, parlarà sobre “El desenvolupament d’un inhibidor de MYC clínicament viable per al tractament del càncer: des d’un objectiu “no tractable” fins a assajos clínics". La ponència es farà el dia 15 de febrer en el marc dels USeminars, en què es parlarà del disseny d’un inhibidor. 

Finalment, a les xarxes socials també hi haurà diferents accions que les diferents entitats federades organitzen per tal de visibilitzar perfils de dones PDI i estudiants de les branques de ciències. Les activitats de l’11F a la UVic les organitzen la Unitat d’Igualtat, el CEIG, el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere, el Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement i la FCTE. 

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns