Skip to main content

Recerca

Un moment de la visita al CT BETA
Un moment de la visita al CT BETA
Participants a la visita al Centre Tecnològic BETA
Participants a la visita al Centre Tecnològic BETA
Sessió de treball al Centre Tecnològic BETA
Sessió de treball al Centre Tecnològic BETA

L'EU CAP Network visita el CT BETA i diverses empreses amb què col·labora

04.07.2024
Share

L'EU CAP Network, una iniciativa de la Comissió Europea que treballa per facilitar la comunicació i la col·laboració en l'àmbit de la política agrària comuna (PAC) a tota la Unió Europea, va organitzar la setmana passada una visita al Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC i a diverses de les empreses amb les quals col·labora en el marc de diversos projectes de desenvolupament rural.

L’activitat, en què van participar una trentena de persones d’arreu d’Europa, formava part del programa de “Visites creuades” de la mateixa EU CAP Network. L’objectiu d’aquest programa és oferir oportunitats per a l'intercanvi informal de bones pràctiques i solucions desenvolupades en el marc de grups operatius, projectes d’innovació molt aplicats que faciliten el contacte entre el sector privat i el món de la recerca. A Catalunya, els grups operatius es financen a través del Pla de desenvolupament rural de la Generalitat de Catalunya.

L’agenda de la visita estava pensada per oferir exemples reals a partir dels quals debatre reptes comuns, pensar noves idees i intercanviar resultats de projectes relacionats amb la valorització de residus agrícoles i forestals que s’estan portant a terme arreu de la UE.

El grup de participants en la visita actuava en representació de fins a setze projectes de grups operatius que s’estan portant a terme a Espanya, Bèlgica, Polònia, Portugal, Hongria i Grècia, i que cobreixen diverses aproximacions relacionades amb l’aplicació pràctica d’estratègies de bioeconomia circular per augmentar la sostenibilitat en els sectors agroalimentari i forestal.

Després d’una sessió de treball conjunta a les instal·lacions del CT BETA, el grup va seguir el programa amb una sèrie de visites de camp a empreses que col·laboren amb el centre, per conèixer, entre d'altres, alguns projectes en els quals s’aplica la digestió anaeròbia per produir biogàs, però que al mateix temps s’hi pot recuperar aigua de forma eficient i també produir fertilitzants d’alt valor afegit a partir del digestat. També van tenir l'ocasió de visitar els camps experimentals del mateix CT BETA en els quals es fan els testos agronòmics de diversos productes biofertilitzants obtinguts a partir de dejeccions ramaderes, així com algunes de les seves plantes pilot.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns