Skip to main content

Recerca

Anna Valls
Neus Roca
Mirari Ochandorena

Anna Valls, Neus Roca i Mirari Ochandorena, noves doctorades per la UVic-UCC

21.01.2021
Share
Recerca

Anna Valls Arnau, Neus Roca Saladrigues i Mirari Ochandorena Acha són les tres persones que el passat mes de desembre es van doctorar a la UVic-UCC. Valls va defensar el dia 22 la tesi doctoral La Intervenció Psicomotriu Educativa per a la construcció d’un vincle d’aferrament segur i l’adaptació escolar, dirigida pel Dr. José Ramón Lago Martínez en el marc del programa de doctorat en Innovació i Intervenció Educatives. Segons Valls, aquesta recerca demostra com la Intervenció Psicomotriu Educativa genera les condicions necessàries per la creació d’un vincle d’aferrament segur. Per tant, es considera que pot constituir una estratègia útil en els centres escolars per ajudar aquells alumnes que presenten dificultats d’adaptació. 

L’aportació de la tesi, qualificada amb un excel·lent, als Objectius de Desenvolupament Sostenible són: Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats, Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom i promoure l’aprenentatge al llarg de la vida, Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes, Objectiu 10: Reduir la desigualtat dins i entre els països, i Objectiu 11: Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles.

L'acte de defensa de la tesi de Neus Roca es va celebrar el 16 de desembre en el marc del programa de doctorat Ciències Experimentals i Tecnologies. La seva tesi, titulada Estudi dels patrons de proliferació limfocitària, nivells d'interleuquines circulants i vies de senyalització intracel·lular podocitària en malalts amb síndrome nefròtica idiopàtica en relació amb la resposta al tractament i al pronòstic, va ser dirigida pel Dr. Alfons Segarra Medrano i tutoritzada pel Dr. Joan Bertran Comulada.

La doctora va destacar que l’aportació de la tesi havia estat aprofundir en l’estudi de la fisiopatologia de la Sindrome Nefròtica Idiopàtica amb la recerca de biomarcadors per poder optimitzar el maneig i el tractament d’aquest tipus de pacients. La contribució de la tesi de Roca –mereixedora d'un excel·lent amb menció Cum laude– als Objectius de Desenvolupament Sostenible són: Objectiu 3 - Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats.

Mirari Ochandorena va defensar la tesi Intervención temprana multimodal de fisioterapia para niños prematuros y sus padres​, dirigida pel Dr. Joan Carles Casas Baroy, el 3 de desembre en el marc del programa de doctorat Cures Integrals i Serveis de Salut. La doctora va destacar que la intervenció primerenca multimodal de la fisioteràpia té una rellevància clínica a nivell del desenvolupament global del nen prematur a curt termini. Per tant, la fisioteràpia hauria de ser considerada en la guia i l'atenció dels nens prematurs, durant l'estada a la Unitat de Vigilància Intensiva Neonatal i després de l'alta. Aquesta intervenció, segons ella, hauria d'anar dirigida tant al nen prematur com als seus pares, ja que aquests expressen sentir-se més apoderats per a cuidar del seu fill prematur després d'haver rebut la intervenció.

L’aportació d'aquest estudi als Objectius de Desenvolupament Sostenible són: Objectiu 3 - Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats. La tesi va tenir una qualificació d'excel·lent amb la menció Cum laude i Menció Internacional.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns