Skip to main content

Institucional

Façana torre dels Frares

Deu membres del PDI obtenen el primer tram de direcció/gestió

Share
Institucional

Entre el gener i el setembre d’aquest 2022, deu PDI han obtingut el primer tram de direcció/gestió (D/G). Els trams de D/G formen part del conjunt de mesures que tenen per objectiu millorar el reconeixement i desenvolupament professional del PDI de la UVic-UCC, que es van aprovar dins la modificació dels nous nivells de professorat del II Conveni Col·lectiu el 2021.

Amb aquest complement, que reconeix la direcció/gestió a la UVic-UCC, es culmina el reconeixement a les principals tipologies de tasques que efectua el PDI.  D’altra banda, la UVic-UCC també reconeix la tasca de recerca a través dels sexennis de recerca, i la tasca docent a través dels quinquennis docents assolits a partir del programa d’avaluació i millora docent Udocentia. 

El nou conveni estableix punts de gestió per l’exercici dels càrrecs de direcció i gestió que superen les 200 hores. S’estableixen quatre trams de gestió per als càrrecs exercits des del curs 2018-2019: el primer s’obté quan s’acrediten 30 punts de D/G, el segon amb 45 punts, el tercer amb 55 i el darrer amb 65 punts. La retribució dels trams és de 600 euros/any per al primer tram, 500 euros/any per al segon, i 400 euros/any per al 3r i el 4t tram.

A banda del reconeixement econòmic, les tasques de direcció i gestió també es reconeixen en les promocions internes del PDI. Així, un 20% de la nota total d’aquestes promocions s’assoleix a partir dels punts en D/G del PDI al llarg de tota la seva trajectòria a la UVic-UCC. 

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns