Recerca
Recerca
Taller Escola i Universitat

Dos projectes de la UVic-UCC aconsegueixen ajuts ARMIF

14.10.2021
Share

En la darrera convocatòria dels ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2020), la UVic-UCC va presentar-hi dos projectes i tots dos han obtingut finançament. Un dels projectes és “L’escola a la universitat: un nou context per aprendre a fer de mestre/a (projecte EU)”, de Marta Marimón, professora de la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP), amb un pressupost de 24.885 euros. L’altre projecte porta per títol “Mestres i retroacció correctiva escrita (MERCE)”, de Llorenç Comajoan, professor de la mateixa facultat, i té un import de 22.900 euros.

El projecte “L’escola a la universitat: un nou context per aprendre a fer de mestre/a (projecte EU)” té per objectiu contribuir a la millora de la formació inicial dels mestres d’Educació Infantil i d’Educació Primària, mitjançant la participació dels i de les futures docents en experiències formatives desenvolupades en contextos reals de pràctica dins les aules de la universitat i en col·laboració amb centres escolars de l'entorn proper. Amb aquest propòsit es planteja que els infants d’aquests centres escolars acudeixin un dia a la setmana i durant un període determinat a les aules de la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP) de la UVic-UCC per realitzar activitats d'ensenyament i aprenentatge dissenyades pels futurs i les futures docents en el marc d'assignatures específiques del grau. 

La voluntat és que aquesta participació directa dels infants en aquestes activitats contribueixi a fer que els estudiants de mestre/a desenvolupin competències docents de caràcter metodològic vinculades als propis àmbits de coneixement, especialment una actitud receptiva o Responsive Teaching (RT), entesa com la capacitat per prestar atenció a les idees, coneixements, raonaments i experiències dels infants, saber-les interpretar i actuar en conseqüència.

Millorar la competència docent i comunicativa en llengua escrita

Per la seva part, el projecte “Mestres i retroacció correctiva escrita (MERCE) planteja tres objectius rellevants per a la millora de la competència docent i la competència comunicativa en llengua escrita. Un dels objectius d’aquesta recerca és analitzar el procés de retroacció correctiva escrita en els textos de l’alumnat universitari del Grau d'Educació Primària de la UVic, UB i UAB. El segon objectiu és dissenyar un programa de formació en retroacció correctiva escrita per a la millora de la competència comunicativa escrita de l'alumnat. Finalment, el tercer objectiu és determinar l’impacte de la formació en retroacció correctiva escrita per a la millora de les competències professionals de l’alumnat i dels docents.

El projecte està coordinat per Llorenç Comajoan, del grup de recerca GRELL de la UVic-UCC, i hi participa personal investigador i docent de les Facultats d'Educació de la UVic, UB, i UAB a més  a més d'investigadors de la McGill University (Canadà) i University of Cambridge i mestres de les escoles Les Pinediques (Taradell), Martí i Pol (Sabadell) i ZER El Moianès Llevant.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns