Skip to main content

Docència

Estudiants el grau en Audiologia General de la UVic-UCC
Estudiants del grau en Audiologia General de la UVic-UCC

El grau en Audiologia General de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC esdevé la primera titulació oficial en aquest àmbit a Catalunya i a l’Estat espanyol

09.05.2024
Share

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, i el Consejo de Universidades han aprovat i ratificat, respectivament, la resolució que reconeix l’oficialitat del grau en Audiologia General que s’imparteix a la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. Així, els estudis en Audiologia General de la UVic-UCC, que es van iniciar el curs 2023-2024 com a grau propi, passen a esdevenir una titulació oficial, la primera que s’ofereix actualment a Catalunya i a l’Estat espanyol en aquest àmbit. El rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, subratlla que “el grau en Audiologia General reafirma el creixement acadèmic i institucional de la UVic-UCC” i posa en valor “la capacitat de la institució per liderar la creació de noves titulacions en l’àmbit català i espanyol i amb un gran impacte social”. 

“Els primers estudiants de Catalunya i de l’Estat espanyol que es graduaran en Audiologia General sortiran de la UVic-UCC el curs 2026-2027”, explica Josep Arimany, president de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), entitat titular de la Facultat de Medicina, la qual ha començat a oferir, aquest curs, dos nous  graus: Audiologia General i Odontologia. Ambdues titulacions s’han sumat al grau en Medicina i “han permès créixer i consolidar la Facultat, que té un total de 700 estudiants”, afegeix. 

L’oficialitat del grau en Audiologia General suposa el reconeixement d’aquests estudis i la culminació d’un llarg procés d’acreditació. Marina Geli, directora general de la FESS, valora molt positivament la nova consideració que ha obtingut la titulació i remarca que “ens converteix en la primera universitat catalana i espanyola en impartir una titulació oficial i regulada en Audiologia General” i alhora “ens posiciona en el mateix nivell de països europeus i dels Estats Units, on ja fa anys que s’ofereix”. Geli reitera que “és un pas important en el creixement de la Facultat de Medicina”, un projecte que va començar el 2011, que es va consolidar el 2017 amb la posada en marxa del grau en Medicina i que aquest curs ha continuat creixent amb els dos nous graus: Odontologia i Audiologia General.  

Un grau amb visió de futur 

El grau en Audiologia General de la UVic-UCC té com a objectiu principal formar especialistes preparats per valorar, intervenir i orientar els pacients amb dèficits auditius o vestibulars, una demanada social en creixement. La professió d’audiòleg o audiòloga, plenament consolidada a Europa i als Estats Units, es projecta com una nova professió cada vegada més necessària, tenint en compte factors com ara l’envelliment de la població i l’increment de situacions auditives de risc.  

Amb una durada de quatre anys, el grau en Audiologia General de la UVic-UCC s’imparteix en modalitat semipresencial, al Campus Medicina de Vic i amb sessions virtuals sincròniques. Des del primer curs l’estudiantat s’integra en assignatures del mateix grau que s’imparteixen a altres universitats internacionals i de referència en l’àmbit audiològic, principalment de Dinamarca. En aquest sentit, la Facultat de Medicina de la UVic-UCC compta amb la col·laboració d’universitats europees i de professorat estranger —procedent dels Estats Units d’Amèrica, Alemanya o Dinamarca— de primer nivell en recerca i de prestigi internacional. 

El vicedegà del grau en Audiologia General, Francesc Roca-Ribas, assegura que “existeix una clara necessitat social i professional de formar audiòlegs” i afirma que “en els pròxims anys adquiriran una major rellevància”, tal com ja ha passat als Estats Units, Dinamarca i altres països europeus, on la figura de l’audiòleg està totalment consolidada en el sistema de salut pública. En aquests països, l’audiòleg és el professional que es dedica a estudiar la pèrdua auditiva i vestibular, i oferir la millor solució correctiva o pal·liativa en cada cas. Intervé col·laborant amb metges especialistes en otorrinolaringologia, tècnics superiors en audiologia protètica i logopedes, enginyers especialitzats en audició, i tots els àmbits de salut auditiva i vestibular. 

La formació pràctica dels estudiants, tant amb simulació com amb pacients reals, té un pes molt rellevant. Al grau en Audiologia General, les pràctiques suposen unes 600 hores en tres períodes diferenciats, entre el segon semestre del tercer curs i el primer semestre del quart. Les pràctiques es desenvolupen en gabinets audioprotètics, centres sanitaris i hospitalaris, en empreses o en l’àmbit educatiu. 

Una part de les sessions pràctiques dels estudiants del grau en Audiologia General es desenvolupen a l’AudioLab de la facultat, un laboratori pioner especialitzat en audiologia i punter en l’àmbit europeu, tant per la quantitat com per la qualitat del seu equipament. Incorpora les tecnologies i els instruments més avançats per a l’avaluació de la funció auditiva i vestibular i permet als estudiants familiaritzar-se amb aquests aparells des del primer semestre del grau. L’AudioLab forma part d’una adequació de nous espais a la Facultat de Medicina, a l’edifici Can Baumann de Vic, que culminarà a principis del curs que ve. 

La salut auditiva a Catalunya i al món 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) quantifica que, en les darreres dècades, els problemes de l’audició s’han incrementat al voltant d’un 80 % a escala global i pronostica que l’any 2050 una de cada quatre persones manifestarà hipoacúsia (pèrdua auditiva). També constata que les persones amb problemes d’audició se senten més aïllades socialment i més soles i la seva salut general, i particularment la seva salut mental, és més deficient. Això és degut fonamentalment a l’envelliment de la població del món desenvolupat i la sobreexposició sonora. De fet, la pèrdua auditiva és la primera causa de discapacitat en persones majors de 70 anys.  

La detecció precoç i la prevenció són la principal eina per afrontar els problemes auditius. Dinamarca o els Estats Units són referents, i tenen una llarga i exitosa tradició en el camp de l’audició i l’acústica. Allà el perfil professional de l’audiòleg està consolidat en l’àmbit de la salut.   

En comparació amb altres regions europees, la situació de Catalunya i a l’Estat espanyol és força millorable. A diferència d’altres àmbits de salut, la cartera de prestacions i serveis públics relacionada amb audiologia és molt reduïda.  

Davant d’aquest context i l’evidència que les necessitats de la població en matèria de salut auditiva en els pròxims anys aniran en augment, l’audiologia es presenta com una sortida professional de futur. És per això que, la Facultat de Medicina de la UVic-UCC ha valorat la conveniència i ha apostat per oferir el grau en Audiologia General.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns