Skip to main content

Docència

Estudiants a la biblioteca de la UVic

Els estudiants matriculats a la UVic que procedeixen d’Osona augmenten un 24 % aquest curs

19.01.2023
Share
Docència

En la matrícula d’aquest curs 2022-2023 a la UVic hi ha hagut un increment del 24 % respecte al curs anterior dels estudiants procedents de la comarca d’Osona. El fet que cada vegada hi hagi més estudiants de la comarca i de la seva zona d’influència en aquesta universitat demostra que la institució gaudeix d’una bona imatge de marca i que se’n valora la seva qualitat acadèmica. En concret, el 55 % d’aquestes matrícules s’han produït a la Facultat d’Empresa i Comunicació (FEC), principalment als graus en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Màrqueting i Comunicació Empresarial. Un 25% corresponen al grau en Educació Social de la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP) de la Universitat.  

Aquestes dades s’assoleixen el curs en què el nombre d’estudiants que han escollit la UVic com a primera opció per cursar un grau universitari ha augmentat un 40 %. També la matrícula total ha crescut un 14 % en relació amb l’any anterior. I s’afegeixen a una altra xifra: l’alta taxa d’ocupabilitat dels estudiants de la UVic —i en llocs adients a la seva formació—, ja que en alguns casos el 100 % dels graduats està treballant entre 6 mesos i 1 any després d’haver finalitzat els estudis.  

L’anàlisi dels factors de creixement de la matrícula de joves osonencs a la Universitat sorgeix d’un estudi intern elaborat per la UVic fet a una mostra d’estudiants de nou accés de la comarca en el moment de matricular-se. Gairebé la meitat dels enquestats identifiquen com un dels principals motius per matricular-se en aquesta universitat el fet que els l’haguessin recomanat persones properes. Més del 80 % destaquen el tracte personalitzat com a factor diferenciat respecte a altres universitats catalanes i, entre els motius de decisió, també valoren molt positivament les instal·lacions i la metodologia. Altres aspectes a tenir en compte són el posicionament en rànquings internacionals, els alts índexs d’ocupabilitat i la proximitat geogràfica.  

Un canvi de tendència 

Jordi Baiget, director general de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes), considera que el fet que, cada vegada més, els estudiants escullin la UVic en primera preferència, és a dir, com la universitat en la qual volen estudiar, significa un canvi de tendència i evidencia que “la UVic és una opció molt vàlida i realista per als estudiants”. També demostra, diu, que “aquesta universitat ja fa temps que ha deixat de ser un sobreeixidor dels estudiants que no entraven a altres universitats”.  

Baiget també fa èmfasi en la presència de la Universitat als rànquings internacionals, un fet que “ajuda que la visió externa de la Universitat sigui en positiu”, diu en referència al World University Rankings de Times Higher Education, que la situa entre les 600 millors universitats del món, com a quarta millor universitat catalana i setena espanyola. Aquest fet, valora el director general de la FUBalmes, “influeix en la decisió d’escollir universitat de molts estudiants osonencs i atorga notorietat i prestigi a la institució”, com també ho fa l’alta ocupabilitat dels graduats i graduades.  

L’augment d’estudiants de la comarca d’Osona a la UVic, segons Baiget, “dona sentit al fet que hi hagi una universitat com aquesta fora de l’àrea metropolitana o de les capitals de província, i demostra que la vocació d’equilibri territorial de la UVic és una realitat”.  

Creixement per àmbits i titulacions 

Els graus de la UVic on aquest curs més s’ha experimentat el creixement d’estudiants procedents de la comarca d’Osona són els d'Administració i Direcció d’Empreses (ADE)Màrqueting i Comunicació Empresarial i Comunicació Audiovisual (CAV), tots tres de la Facultat d’Empresa i Comunicació. També destaquen els diferents graus de Mestres i el d’Educació Social. 

Dels estudis impartits a la Facultat d’Empresa i Comunicació, és rellevant el cas d’ADE, un grau en què un de cada quatre estudiants d’Osona té coneixement de la posició de la universitat als rànquings internacionals i un de cada tres apunta a la recomanació com a factor determinant per escollir universitat. El més ben valorat pel seu alumnat són el tracte personalitzat, les bones instal·lacions i els grups reduïts a les aules.  

Pel que fa al grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial, el 50 % dels estudiants tenen coneixement de la posició de la UVic als rànquings esmentats, i consideren que aquest reconeixement li dona prestigi i credibilitat. Gairebé la meitat dels matriculats a aquest grau afirma que un dels principals motius per estudiar a la UVic és el pla d’estudis.  

Pel que fa a Comunicació Audiovisual (CAV), on aquest curs també hi ha un fort increment dels estudiants de la comarca d’Osona, tots els nous matriculats d’aquesta procedència apunten a les bones instal·lacions com un motiu de decisió per escollir aquesta universitat i el 67 % de matriculats de nou accés coneixen el posicionament de la UVic-UCC al rànquing. 

En els graus de Mestre, més enllà de la proximitat geogràfica, el 36 % dels estudiants de nou accés d’Osona han escollit la UVic pel pla d’estudis (pràctiques o projecte Escola i Universitat, entre d’altres) i per la recomanació de tercers (boca-orella). En aquest àmbit de formació, les instal·lacions són un gran diferencial respecte a la competència i també queda molt ben valorat el tracte personalitzat que reben a la institució.  

En el cas d’Educació Social, gairebé la meitat dels matriculats s’ha decidit per la UVic principalment per la recomanació d’amics i per la metodologia docent. També entorn de la meitat coneixen el posicionament al rànquing i s’ha observat també un increment de l’accés a aquesta titulació des dels cicles formatius de grau superior (CFGS).

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns