Skip to main content

Comunitat Universitària

Control de temperatura a l'entrada de la UVic

La UVic tanca el curs 2020-2021 amb bons indicadors d’afectació de covid-19

15.07.2021
Share
Comunitat Universitària

El  curs 2020-21, que ara acaba, ha estat marcat per la situació de pandèmia i també, i sobretot, per les diferents accions per ha calgut dur a terme fer-hi front, garantint l'activitat acadèmica i alhora la seguretat d'estudiants, PAS i PDI. Precisament aquestes mesures són les que han permès arribar a final de curs amb bons indicadors d'afectació de la covid-19 entre la comunitat de la UVic. Aquests indicadors, en data de 9 de juliol, mostren que la suma de contactes estrets i PCR positiu en el col·lectiu dels estudiants ha estat d'un 17% (942), en el PDI d'un 21% (72) i en el PAS d'un 9% (69). En el cas de PCR positiu, en el cas de l'estudiantat la xifra registrada ha estat del 5% (294), en el PDI del 9% (30) i en el PAS del 3% (24).

Per tant, l’afectació total de la covid-19 a la comunitat universitària, ja sigui per contacte estret com per haver patit la malaltia, és d’un 18% (1.083). Aquestes xifres, i l'esglaonament amb el qual s'han produit, han fet que durant tot el curs no hagi estat necessari confinar cap classe. A més, dels seguiments realitzats se'n desprèn que el contagi s’ha produit majoritàriament fora de les instal·lacions universitàries. 

Restricció d’accés i control de temperatura

Una de les accions més rellevants que s'ha dut a terme aquest curs és el control d’accés, el qual s’ha estat redirigit als accessos principals dels diferents edificis per tal de poder fer presa de temperatura, comprovar que l'entrada es fa amb mascareta i que es duu a terme el rentat de mans abans d’accedir a les instal·lacions, tant a membres de la comunitat universitària com a personal i visites externes. En tot el curs no s’ha detectat cap persona amb una temperatura alta que indiqués febre.

Per informar a les persones que formen la comunitat universitària de les mesures de seguretat de la covid-19, a començaments del curs es van preparar diferents protocols d’actuació per la nova etapa de represa de la pandèmia i, es van concretar les mesures amb les guies ràpides per cada col·lectiu i segons els diferents espais que conformen la Universitat. Totes aquestes informacions es poden trobar al web U360º Gestió Integral d’Espais, a l’apartat Informació sobre la covid-19 que es va actualitzant periòdicament.

Formació del personal i auditoria

Paral·lelament, es va presentar la Formació sobre la covid-19 al personal treballador, amb l’objectiu d’oferir la informació necessària sobre com gestionar les diferents situacions provocades per la pandèmia a la Universitat. Un cop completada la formació, obligatòria per a tot el PDI i el PAS, es podia obtenir un certificat acreditatiu (a través del Campus Virtual > Comunitat > Polítiques de Talent > Els meus cursos).

Per tal de corroborar que les mesures implantades eren correctes, l’octubre de l’any 2020 es va realitzar una auditoria per ob tenir el protocol universitat segura en covid-19, que va acreditar que les mesures de seguretat implantades a la Universitat eren efectives.

Cribratges massius i registre de casos

D’altra banda, a l’abril es van organitzar cribratges massius per detectar, trencar cadenes de transmissió i fer un seguiment de l’evolució de la pandèmia en un sector de població concret. Al Campus Vic es van fer un total de 1.004 cribratges a estudiants, PAS i PDI, amb uns resultats de 0,5% de PCR positives i un 1,7% de proves serològiques (persones que havien passat la malaltia). En relació amb els indicadors sobre la Covid-19, s'ha fet una tasca de registre de casos i de seguiment epidemiològic setmanal, tant de les secretaries de la facultats com des de la Unitat de Sostenibilitat, Benestar i Seguretat Laboral, amb l'objectiu de monitoritzar i analitzar la situació de la covid-19 i prendre les decisions més adequades en cada moment A més, s’han realitzat un total de 107 tests ràpids a personal treballador de la Universitat de nova incorporació i per viatges

A l’abril d’aquest any la Universitat va començar a oferir un servei de suport psicològic gratuït a través de l’empresa ASPY Prevención per aquelles persones que mostrin dificultats d’adaptació psicològica davant la nova situació sanitària. Aquest servei es seguirà oferint el curs vinent per tal de vetllar pel benestar emocional, tant important a prestar-hi atenció en la situació de pandèmia actual que estem vivint. 

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns