Skip to main content

Recerca

La UVic-UCC, present en 5 Xarxes d'R+D+I

La UVic-UCC formarà part de cinc xarxes d’R+D+I

19.01.2023
Share
Recerca

Durant el període 2023-2025, la UVic-UCC s’integrarà en un total de cinc Xarxes d’R+D+I. La universitat estarà present en aquestes xarxes amb els grups de recerca Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori (TRACTE), Innovació en Salut Mental i Benestar Social (ISaMBeS), Reparació i Regeneració Tissular (TR2Lab) i Grup de Tractament de Dades i Senyals (DSP). L’objectiu de les Xarxes d’R+D+I és potenciar la col·laboració dels grups de recerca de diferents entitats que, per les temàtiques de la seva recerca, tinguin reptes i objectius comuns d’interès econòmic i social.

El grup de recerca TRACTE, coordinat per Eva Espasa Borràs, formarà part de la Xarxa d’Innovació en Accessibilitat: Mitjans, Educació i Cultura (AccessCat), que coordina el grup de recerca TransMedia Catalonia (UAB) i aglutina 11 grups de recerca de 8 institucions. El grup de recerca ISaMBeS, coordinat per Laia Briones Buixassa, s’integrarà a la Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental (Tecsam), coordinat per la Fundació Sant Joan de Déu i que aplega 49 grups de 23 institucions. Precisament, aquest dilluns el grup de recerca ISaMBeS va participar en el kick-off meeting de la xarxa Tecsam, durant el qual es va presentar el grup i va exposar els principals projectes en els quals treballa i que poden implicar transferència de coneixement. La presentació va anar a càrrec de Laia Briones, que confia que aquesta xarxa ajudi a transferir el coneixement derivat de la recerca del grup cap a la societat.

Pel que fa al grup de recerca TR2Lab, coordinat per Marta Otero Viñas, passarà a formar part de la Xarxa de referència d’R+D+I en Fabricació Additiva (XarFA), coordinada per CIM UPC i que aplega 26 grups de 15 institucions. Finalment, el grup de recerca DSP, coordinat per Jordi Solé-Casals, s’integrarà en dues xarxes: la Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut), coordinada per la UPC i que concentra 81 grups de 25 institucions, i també a la Xarxa R+D+I d’Intel·ligència Artificial (Xarxa RDI-IA), que reuneix 14 grups de 14 institucions diferents.

Les xarxes d’R+D+I tenen la vocació d’esdevenir referents sectorials capaços de crear noves oportunitats de transferència del coneixement generat al sistema català d’R+D+I, potenciant la interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat. La creació de les Xarxes d’R+D+I es realitza, entre altres finalitats, per tal d’identificar resultats de recerca amb potencial de transferència, confeccionar una cartera de productes i serveis susceptibles de ser valoritzats, assessorar en el procés de valorització i transferència, dur a terme estudis de mercat i estudis de patentabilitat, i oferir formació específica.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns