Skip to main content

Recerca

La placa dissenyada pel grup de recerca MECAMAT.
Sensor en una de les aules.
Sensor en una de les aules.

La UVic-UCC mesura la qualitat de l’aire a les seves instal·lacions per evitar contagis i millorar la salut de la comunitat

Share
Recerca

La correcta ventilació dels espais tancats és una mesura efectiva per disminuir el risc de contagi de malalties que es transmeten per l’aire, i una preocupació per a empreses i institucions que ha anat en augment des de l’arribada de la pandèmia per covid-19. Amb la voluntat de garantir el benestar de les persones i alhora fer pedagogia de la importància de la qualitat de l’aire que es respira, sobretot a l’interior dels edificis, els campus Vic i Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) han posat en marxa un projecte de monitorització de l’aire als seus edificis i espais.

Aquesta iniciativa, la va impulsar originàriament l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals de la Universitat arran de l’aparició de la covid-19, i en el seu desenvolupament s’hi han sumat l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI) i el grup de recerca en Mecatrònica i Modelització Aplicada a la Tecnologia de Materials (MECAMAT). “El que pretenem és explicar i fer entendre com és d’important que l’aire mantingui uns bons nivells de qualitat per contribuir a la salut i al benestar de les persones, però fer-ho tenint unes dades empíriques que ens permetin evidenciar si els diferents espais estan ben ventilats, i quan i de quina manera és necessari airejar-los”, explica Arnau Bardolet, director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals. Marc Serra, responsable de Valorització i Transferència del Coneixement de l’OTRI del Campus Vic assenyala pel que fa a iniciativa que: “es tracta d’una aposta per la transferència de coneixement interna de la UVic-UCC, reinvertint el coneixement generat a la universitat per fer front a reptes propis".

Diversos indicadors

El projecte implica mesurar de manera regular i fer accessibles a la comunitat diversos indicadors, com la humitat relativa, la temperatura ambient i el nivell de diòxid de carboni (CO₂) de cada espai. Aquesta última dada permetrà que tant estudiants com persones treballadores de la Universitat “puguin saber quines són les condicions ambientals del lloc on es troben i, per tant, puguin aplicar mesures correctores en els espais que ho requereixin”, diu Bardolet. 

Pel director, tot i que la covid-19 va ser el detonant de la posada en marxa del projecte, la voluntat és que aquest es mantingui en el temps: “una mala qualitat de l’aire no vol dir que hi hagi d’haver contagis de covid-19”, explica. I afegeix: “cal ventilar els espais per millorar certs aspectes de salut”.

Un monitoratge accessible i flexible

De moment, en la primera fase del projecte, el Campus Vic ja compta amb un mesurador permanent de la qualitat de l’aire, ubicat a l’edifici Torre dels Frares. Però de manera progressiva se n’aniran instal·lant altres en diferents punts de control de diversos edificis dels campus Vic i Manresa. 

Les estacions permanents estan dissenyades pel grup de recerca MECAMAT, que les ha creat amb la flexibilitat en ment: “gràcies al seu disseny més endavant, si les circumstàncies ho permeten i ho demanen, hi haurà la possibilitat d’ampliar-les amb altres aparells mesuradors per al control d’un major nombre de factors ambientals”, explica Moisès Garín, investigador del MECAMAT.

Aquestes estacions estaran connectades a la xarxa i recol·lectaran les dades en un servidor. “Hem dissenyat l’electrònica perquè faci d’interfície en els sensors i enviï la informació als servidors, des d’on es podrà consultar”, comenta Garín. A més, es reben notificacions quan un espai supera els 800 ppm (es considera que el llindar d’entre 800 i 1.000 ppm són valors de qualitat de l’aire correctes, però s’han de començar a prendre mesures correctives de ventilació). Aquestes mesures consisteixen en obrir portes i finestres per tal de facilitar la ventilació creuada. 

Actualment, i amb l’objectiu de millorar la ventilació, s’han pres noves mesures pel que fa a infraestructura, com l’obertura cada matí de les finestres de les aules, l'augment del període d’activació del sistema de ventilació forçada i la instal·lació de reixes a les claraboies per tal de poder deixar passar l’aire de l’exterior. 

La iniciativa per millorar i monitorar la qualitat de l’aire reforça l’aposta que la UVic-UCC té cap als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i s’adscriu dins l’ODS 3, de salut i benestar, per garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats. 

 

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns