Recerca
Recerca
Congrés CIDUI 2020 +1

Professorat de la UVic -UCC al Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

13.07.2021
Share

Del 29 de juny al 2 de juliol es va celebrar l’XI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, CIDUI 2020+1, anomenat així perquè l’edició de l’any passat es va posposar per culpa de l’emergència sanitària. Enguany el congrés va tenir format virtual i va comptar amb la participació d’11 professors i professores de la UVic-UCC en les seves diferents modalitats (sessions monogràfiques, orals i pòster).

Blanca Callén Moreu (FETCH) va presentar la comunicació Hacia un Diseño Participativo. Talleres Articulando Contexto y Usuarios en la Ciudad Contemporánea a la sessió oral Programes i experiències de formació del professorat. La comunicació engloba experiències docents en tallers on es desenvolupa recerca i disseny participatiu en col·laboració amb les institucions socials i/o administracions públiques. Eulàlia Massana-Molera (FEC) i Cristina Vaqué Crusellas (FCSB) van participar en la sessió oral Les habilitats docents en el context dels nous reptes on van presentar el treball Perfil del professorat UVic-UCC segons l’ús de les TIC a la docència, que mostra els resultats de l’enquesta de situació que es va fer a la nostra universitat el curs passat.

David Martínez Maireles, Mila Naranjo Llanos i Mark O'Neill Compte (FETCH), van participar en la sessió oral Experiències innovadores d’equips docents amb la comunicació El treball cooperatiu com a eina de desenvolupament professional, on hi van presentar les accions i els instruments desenvolupats en una assignatura dels graus en Psicologia i Magisteri per promoure l'aprenentatge cooperatiu en equips. Marta Marimon-Martí, Mia Güell, Rosa Guitart i Montserrat Rierola (FETCH), van participar en la sessió oral Experiències innovadores fora de la universitat, amb la comunicació La formación inicial de maestros en contextos de práctica: un proyecto interdisciplinario y cooperativo desarrollado en aulas de educación infantil. Aquest projecte va ser finançat pel CIFE en el marc de la convocatòria AQUID 2017-2019, i va consistir en la realització d'un projecte educatiu d'integració de recursos literaris, lingüístics, artístics i digitals, desenvolupat des de les assignatures de Didàctica Artística, Didàctica i Currículum, Educació Audiovisual i TIC, Naturalesa del Coneixement Artístic i Naturalesa del Coneixement Literari, de primer curs del Grau en Mestre/a d'Educació Infantil. Aquest projecte es va portar a terme en aules de P5 de dues escoles públiques: La Sínia de Vic i El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer.

Ramón Jerez-Mesa (FCT) va presentar dos pòsters: Aplicació de la impressió 3D a la fabricació de pròtesis de baix cost, per a persones de baixos recursos i Impresión 3D: herramienta para la creación de vocación por las carreras técnicas. El primer mostra els resultats d’una experiència on es va construir (entre estudiants i professors) un model de pròtesi biònica de braç de baix cost, i el segon es presenten els resultats d’una sèrie d’accions dutes a terme per ajudar a crear i consolidar la vocació cap a les carreres d’enginyeria en un grup d’estudiants de secundària.

L’XI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI 2020+1 l’organitzen la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb la col·laboració de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns