Skip to main content

Recerca

Nan Chen, nova doctora de la UVic-UCC
Nan Chen, nova doctora de la UVic-UCC
Marta Marcer Masdemont, nova doctora de la UVic-UCC
Marta Marcer Masdemont, nova doctora de la UVic-UCC
Carlos Santiago Torner, nou doctor de la UVic-UCC
Carlos Santiago Torner, nou doctor de la UVic-UCC
Juan José Gómez Guillén, nou doctor de la UVic-UCC
Juan José Gómez Guillén, nou doctor de la UVic-UCC
Juan Luís Florenciano Restoy, nou doctor de la UVic-UCC
Juan Luis Florenciano Restoy, nou doctor de la UVic-UCC

Sis nous doctors de la UVic-UCC aquest mes de maig

06.06.2024
Share

Durant el transcurs del mes de maig, Nan Chen, Marta Marcer Masdemont, Carlos Santiago Torner, Juan José Gómez Guillén, Pere Roura Poch i Juan Luis Florenciano Restoy han defensat les seves respectives tesis i s’han doctorat a la UVic-UCC. 

Dues d’aquestes noves tesis s’han llegit en el marc del programa de doctorat en Traducció, Gènere i Estudis Culturals. En primer lloc, la de Nan Chen, titulada “Les dones periodistes en la convergència dels mitjans a Espanya: una anàlisi des de la perspectiva femenina”, dirigida per la Dra. Maria Francisca Forga Martel i la Dra. Núria Simelio Solà. El tribunal, format pel Dr. Xavier Ginesta Portet, de la UVic-UCC; el Dr. José María Perceval Verde, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el Dr. Luis Fernando Morales Morante, de la Universitat Autònoma de Barcelona, va atorgar a la tesi la qualificació d’excel·lent cum laude. Amb relació a la seva tesi, la nova doctora explica que “analitza els reptes i les oportunitats als quals s'enfronten les dones periodistes que treballen a Espanya quan experimenten canvis en la convergència dels mitjans”.

En segon lloc, i en el marc del mateix programa, s’ha doctorat Marta Marcer Masdemont amb una tesi titulada “Estudi lingüístic de l’humor gràfic d’actualitat de tipus polític de la premsa generalista diària en català. Estat de la qüestió del període comprès entre setembre i desembre de 2017”, dirigit per la Dra. Anna M. Torrent Badia i el Dr. Eusebi Coromina Pou. El tribunal, format per la Dra. Mila Segarra Neira, de l'Institut d'Estudis Catalans / UAB; el Dr. Pere Quer Aiguadé, de la UVic-UCC, i la Dra. Anna Cros Alavedra, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va atorgar a la tesi la qualificació d’excel·lent cum laude. Segons Marcer, "la tesi descriu les característiques de la llengua d’aquest gènere periodístic i els mecanismes de què es val per generar la comicitat; ho fa analitzant un corpus integrat per acudits i tires còmiques publicats en els darrers mesos del 2017, quan els esdeveniments polítics a Catalunya van propiciar la generació d’unes peces humorístiques d’una gran riquesa i varietat”.

Dues tesis del programa en Dret, Economia i Empresa 

Dues altres tesis s’han llegit en el marc del programa de doctorat en Dret, Economia i Empresa. Carlos Santiago Torner ha presentat la tesi doctoral amb el títol “Liderazgo y climas éticos: Una nueva visión sobre su impacto en la creatividad individual”, dirigida per la Dra. Elisenda Tarrats Pons i el Dr. José Antonio Corral Marfil. Per Santiago, “la tesi estableix una relació curvilínia entre el lideratge ètic i la creativitat que s'oposa als patrons actuals. A més, relaciona climes ètics amb creativitat i és una relació que no té estudis de contrast”. El tribunal, format per la Dra. Mònica González Carrasco, de la Universitat de Girona; la Dra. Eulàlia Massana Molera, de la UVic-UCC, i la Dra. Jasmina Berbegal Mirabent, de la Universitat Politècnica de Catalunya, va atorgar a la tesi la qualificació d’excel·lent cum laude.

En segon lloc, en el marc del mateix programa s’ha doctorat Juan José Gómez Guillén, amb un treball titulat “Anàlisi de la sostenibilitat de les piscines: Metodologia pel seguiment i l’avaluació de l’impacte ambiental de les piscines dels hotels de la Costa Brava”, dirigida per la Dra. Núria Arimany Serrat. Per Gómez, “l’objectiu de la nostra investigació és avaluar i millorar la sostenibilitat de les piscines i convertir les piscines actuals i futures en instal·lacions més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Les piscines del futur seran diferents de les actuals”. En aquest cas, el tribunal va estar format pel Dr. Oriol Amat Salas, de la Universitat Pompeu Fabra; la Dra. Elisenda Tarrats Pons, de la UVic-UCC, i la Dra. Ester Oliveras Sobrevias, de la Universitat Pompeu Fabra, el qual va atorgar a la tesi la qualificació d’excel·lent cum laude i menció industrial.

Tesi en Cures Integrals i Serveis de Salut

Pere Roura Poch ha presentat la tesi doctoral amb el títol “Anàlisi de l’impacte del càncer a partir d’un registre de tumors”, dirigida per la Dra. Irene Roman Dégano. El tribunal, format pel Dr. Vladimir Zaiats Protchenko, de la Universitat Pompeu Fabra; la Dra. Gemma Molist Señé, de la UVic-UCC, i la Dra. Glòria Saüch Valmaña, de l'Institut Català de la Salut, va atorgar a la tesi, en el marc del programa en Cures Integrals i Serveis de Salut, la qualificació d’excel·lent cum laude. “La informació epidemiològica sobre el càncer és indispensable per avançar en el seu control efectiu i disposar d’una anàlisi sobre la tendència de la incidència de la malaltia, de la seva mortalitat i de la supervivència”, ha explicat el doctorat. 

Tesi en Ciències Experimentals i Tecnologies 

Finalment, Juan Luis Florenciano Restoy s’ha doctorat amb “Efecte de l’Ortesi plantar a la cinemàtica del peu durant la carrera mitjançant sensors inercials”, una tesi elaborada en el marc del programa de doctorat en Ciències Experimentals i Tecnologies. Dirigida pel Dr. Jordi Solé Casals i la Dra. Xantal Borràs Boix, el tribunal va estar format pel Dr. Francesc Corbi Soler, de la Universitat de Lleida; el Dr. Albert Altarriba Bartés, de la UVic-UCC, i el Dr. Gil Serrancolí Masferrer, de la Universitat Politècnica de Catalunya, que va atorgar a la tesi la qualificació d’excel·lent.

Vols publicar a l'Apunt?

Contacta'ns